Ny studie blant europeiske IT-sjefer:

Driftfokus kveler innovasjonstakten

OsloEn ny studie blant 500 europeiske IT-sjefer avdekker at virksomheter ikke bruker sine IT-budsjetter smart nok. 60 prosent av IT-sjefene bruker størstedelen av sitt IT-budsjett på drift og vedlikehold av eksisterende systemer, noe som er et hinder for innovasjon og som reduserer virksomhetenes konkurransekraft.

Studien, som er gjennomført av SAP, kartlegger IT-prioriteringene til 500 av Europas største virksomheter. Studien viser at virksomhetenes største utfordring er å finne den strategisk riktige fordelingen av IT-budsjettene mellom de tre kjerneområdene; drift, vedlikehold og innovasjon. De europeiske IT-sjefene er enige om at de i langt større grad bør fokusere på innovasjon i deres strategi for å forbedre virksomhetens produktivitet og resultater.

Dag-til-dag drift spiser opp IT-budsjettet
I gjennomsnitt bruker virksomhetene 77 prosent av sine IT-budsjetter på drift og vedlikehold, noe som i følge IT-sjefene selv er 7 prosentpoeng for høyt. De mener at minst 30 prosent av IT-budsjettet bør gå til IT-innovasjon og investeringer i ny teknologi. En tredjedel sier at deres nåværende IT-strategi er mer fokusert på å holde eksisterende systemer i gang, enn å bidra til å skape forretningsmessige resultater. Seks av ti IT-sjefer mener at en slik IT-strategi har forhindret dem i å investere i og allokere tilstrekkelig med ressurser til innovasjon.

Manglende innovasjon skader konkurranseevnen
Manglende investeringer i IT-innovasjon har betydelige negative forretningsimplikasjoner. 44 prosent mener at det går utover produktiviteten og 55 prosent mener at IT kunne levert langt mer verdi til deres virksomhet, dersom en større andel av IT-budsjettet hadde vært allokert til innovasjon. Som en direkte konsekvens av dette mener 43 prosent av IT-sjefene at de går glipp av potensielle besparelser og 38 prosent sier at det har skadet virksomhetens konkurranseevne.

I følge SAP har europeiske virksomheter som bruker mer enn 40 prosent av IT-budsjettet på innovasjon betydelig høyere omsetning og marginer enn virksomheter som kun bruker 25 prosent.

Undersøkelsen viser med all tydelighet at virksomheter fortsetter å bruke en langt større del av sine IT-budsjetter på drift, enn på IT-innovasjon og investeringer i ny teknologi. Vi hjelper virksomheter over hele verden med å redusere deres totale eierkostnader innen IT, slik at flere ressurser kan allokeres til innovasjon, uten at IT-budsjettet økes. Her er konsolidering og harmonisering av IT-landskapet en essensielt virkemiddel, sier Michael Ramm Østgaard, Country Manager SAP Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Cathrine Thaning
PR & Comms manager Nordic region
Mobil: 41681740