Avanserte Analyser Baner Vei for Vekst

OsloInformasjon er i ferd med å bli en strategisk faktor for vekst og bedre markedsforståelse i nordiske virksomheter. Dette viser en nordisk undersøkelse utført av SAP og Sybase. Nærmere åtte av ti norske virksomheter mener dataanalyse av store datamengder (big data) er svært viktig for å ta riktige beslutninger, men kun to av ti bruker ustrukturert informasjon strategisk. Danskene er lengst fremme på å utnytte informasjon til forretningsfordeler.

Analyse av store datamengder (big data) innebærer at man analyserer all tilgjengelig informasjon, ikke bare virksomhetsinterne kilder. Mens analyse av virksomhetsdata er utbredt, har nordiske virksomheter fortsatt ikke fullt ut sett nytten av å utnytte informasjon fra for eksempel nettsteder, intranett, nyhetssider og andre digitale forum (ustrukturerte data).

Teknologi som in-memory-databaser og databaser tilpasset store datamengder er nå modne for utstrakt bruk både i store og små virksomheter. I henhold til SAP gir Big Data en mulighet til å få frem verdifull forretningsinnsikt og oppnå konkurransefordeler ved helhetlig bruk av både interne og eksterne informasjonskilder (strukturerte og utstrukturerte data).

Undersøkelsen Big Data in the Nordics 2012 er besvart av 450 IT-sjefer og beslutningstagere. Funnene slår fast at interessen for store data vokser, men at mange ikke vet hvordan de kan bruke analysen til å hente forretningsmessige fordeler.

Nærmere åtte av ti mener analyse av strukturerte data er svært viktig, men kun to av ti sier det samme om ustrukturerte data. Fire av ti dansker fremhever at ustrukturerte data er meget viktig, mens kun to av ti sier det samme i Norge og Sverige. I Finland er tallet enda lavere.

Selv om analyser er høyt prioritert følger ikke investeringene. I Norge oppgir litt over halvparten at de har budsjettert for analyse av store datamengder. Danskene leder an med 65 prosent, mens i Sverige og Finland oppgir henholdsvis 47 og 21 prosent at de har satt av midler til det.

– I dag må man gå lenger enn kun å analysere salgs- og lagertall. Virksomheter som kan se kundehandlinger og -holdninger gjennom analyse av ustrukturerte data fra sosiale medier og kundeservice, har en stor konkurransefordel, sier Hardy Nelson, nordisk sjef for Database &Technology i SAP.

–Ledere ønsker å fatte beslutninger på oppdatert kunnskap og fakta. Vi bruker stadig mer informasjonstunge produkter og tjenester, og datamengdene øker raskt for alle typer virksomheter. Det gir et behov for nye løsninger for å hente verdi fra disse dataene, sier Hans Werner, leder for analyseselskapet Radar.

Forretningsfordeler ved big data uutforsket
Undersøkelsen tyder på at nordiske organisasjoner ikke har oppdaget potensialet i avanserte analyser. Kun i fire av ti virksomheter er store data drøftet i ledergruppen. I tillegg sier nærmere åtte av ti at de bruker tradisjonelle databaser til analyse av store data. Det tyder på at de egentlig ikke analyserer informasjonen, men kun lager standardrapporter. Kun hver fjerde aktør inkluderer kunde- og markedsundersøkelser i sitt analysearbeid og bare fire prosent inkluderer data fra nettforum og lignende kilder.

De fire viktigste årsakene til investeringer i verktøy som kan gi innsikt i store data er lønnsomhetsanalyser, for å redusere kostnader, for å øke salget og for å måle effekten av markedsføringen. Derimot er det ganske få organisasjoner som ser sentimentanalyse og identifisering av trender som et formål med big data analyser. Her ligger det et stor potensiale.

– Mange virksomheter sitter på verdifull informasjon om sine målgrupper, men mangler verktøy og kompetanse til å gjøre dette om til strategisk kunnskap. I tillegg er det forbausende at kun halvparten mener de kan måle effekten av sitt analysearbeid, sier Hardy Nelson.

Store datamengder som IT-trend
Ifølge analyseselskapet Gartner vil analyser av store datamendger endre hvordan virksomheter møter markedet, ved at blikket løftes fra interne data som salgs- og produksjonstall til å inkludere ustrukturerte data som sosiale medier, nettsteder og digitale forum.

– Markedet for Business Intelligence-løsninger i Norden vokser hele tiden, og har en verdi på over 1600 millioner Euro i 2012. Dette er en IT-moden og IT-intensiv region hvor big data, altså voksende datavolumer og behovet for å untytte all informasjonen, er en av de største drivkreftene, sier Hans Werner i Radar.

Danmark på topp, Finland ligger etter

Virksomheter i de nordiske landene prioriterer økende datamengder svært ulikt:

      Ikke prioritert (%)   Noe prioritert (%)   Høyt prioritert (%)  
Danmark      8      29      63  
Finland      50      30      20  
Norge      32      30      38  
Sverige      29      30      41  

De viktigste årsakene for investering i big data-analyse i Norden (%)

Lønnsomhetsanalyse 40
Konstnadsreduksjon 37
Økt salg 29
Økt markedseffektivitet 29
Kontroll av virksomhetsdata 24
Myndighetskrav 21
Identifisere langsiktige trender   20
Risikominimering 15
Motvirke bedrageri 10
Holdningssanalyse
(finans/handel)
7
Annet 38

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i mars og april 2012 blant IT-sjefer og ansvarlige for datavarehus, forretningsanalyse og lignende. Totalt deltok 450 personer fra Sverige (193), Norge (91), Danmark (76) og Finland (90). Respondentene er primært fra bransjer der man håndterer store datamengder.

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Thaning
PR Manager, SAP Nordics
Mobil: 416 81 740
E-post: cathrine.thaning@sap.com

Mirva Valldeby
Markedssjef, Sybase Norden
Telefon: +46 (0)8 568 512 22
Mobil: +46 (0)73 070 12 22
E-post: mirva.valldeby@sybase.com

Om SAP
Som markedslederen av forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet – SAP hjelper mennesker og organisasjoner til å jobbe bedre sammen og med å bruke forretningsinnsikt mer effektivt for å ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 183.000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst. Se www.sap.com/norway for ytterligere informasjon.

Om SAPs forretningsområde Database & Technology

SAPs visjon handler om en paradigmeskifte inne datahåndtering som forenkler virksomheters IT-avdelinger, slik at de kan ta seg av nye trender innen analyse, big data, mobilitet og nettskytjenester. SAP skal være ledende innen datahåndtering for å hjelpe SAP- og Sybase-kunder med å gjøre data til verdifull informasjon som gir positive forretningsresultater. SAP tilbyr innovative, markedsledende og integrerte løsninger for datahåndtering og teknologier, som SAP HANA (in-memory-database), Sybase ASE (OLTP), Sybase IQ (datavarehus), Sybase SQL Anywhere (mobilitet) og Sybase Event Stream Processor (kompleks hendelseshåndtering). I tillegg har SAP en overgripende visjon om datahåndtering som støttes av produktene SAP Data Services (ETL, datakvalitet og datastyring), Sybase Replication Server (CDC) og Sybase Event Stream Processor (datafiltrering med lang forsinkelse), samt SAP NetWeaver. Med Sybase PowerDesigner har SAP også markedets fremste produkt for datamodellering og informasjonsarkitektur.

Om Sybase

Sybase er et SAP-eid selskap, markedsledende innen håndtering, analyse og mobilisering av virksomhetskritisk informasjon. Vi er pådrivere for den globale programvareutviklingen for dataintensive bransjer, og har åpne løsningersom fungerer med de fleste system, nettverk og enheter. Vår teknologi brukes av en rekke ulike bransjer, som finans, telekomunikasjon og offentlig sektor. For mer informasjon, besøk www.sybase.no. Følg oss gjerne på Twitter: @Sybase.