Samarbeider om nye maskin-til-maskin-løsninger

BarcelonaEricsson og SAP skal sammen levere nettsky-baserte maskin-til-maskin-løsninger og -tjenester (M2M). Målet er å sikre kunder enklere forretningsprosesser med et mer helhetlig ende-til-ende-tilbud på tvers av land, med Ericssons teknologi og SAPs forretningsløsninger på SAP HANA. Samarbeidet lanseres under Mobile World Congress i Barcelona denne uken.

Mange virksomheter mangler fullstendige ende-til-ende-tilbud og har dårlig nettverksdekning på tvers av landegrenser når de skal implementere M2M-løsninger. Ericsson og SAPs løsning svarer på disse utfordringene, samtidig som investeringskostnadene er lave. Fordelene er effektivisering prosesser, som vedlikehold, fjerntjenester, logistikk og transportstyring, salg og kundehåndtering.
SAP og Ericsson skal tilby løsningene via mobiloperatører som en tjeneste, og SAP og Ericsson er allerede i dialog med operatører om en leveransemodell.

–Vi ser at M2M blir en stadig viktigere strategisk del av kundenes operasjoner og produkter, sier CEO i Telenor Connexion, Per Simonsen. – Samarbeidet mellom SAP og Ericsson er en nøkkelfaktor i å støtte kunders M2M-implementering og øke deres kundeopplevelse. I tillegg gir dette gode muligheter til å nå nye kunder i andre bransjer og markeder.

–Sammen med Ericsson skal vi gjøre det mulig å ta i bruk M2M-løsninger som både er rimelige og raske å implementere. Virksomheter får alt de trenger for å koble sammen maskiner og gjøre store datavolumer om til sanntidskunnskap og beslutningsgrunnlag, sier Jim Hagemann Snabe, med-CEO i SAP.

Samarbeidsmodellen kombinerer styrkene til SAP, Ericsson og mobiloperatørene slik at virksomheter kan koble opp forretningssystemer og enkelt integrere forretningsprosesser på tvers av land. Virksomheter som trenger ende-til-ende-løsinger, inckludert M2M-nettverk, programmer og nettskytjenester, vil få slike omfattende løsninger via sine mobilnettverksleverandører.

Kontakt:
Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Nordics
416 81 740
cathrine.thaning@sap.com

Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet – SAP hjelper mennesker og organisasjoner til å jobbe bedre sammen og med å bruke forretningsinnsikt mer effektivt for å ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 197000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst. SAP er børsnotert i Frankfurt og på NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.

Note to editors:
To preview and download broadcast-standard stock footage and press photos digitally, please visit www.sap.com/photos. On this platform, you can find high resolution material for your media channels. To view video stories on diverse topics, visit www.sap-tv.com. From this site, you can embed videos into your own Web pages, share video via email links, and subscribe to RSS feeds from SAP TV.

Follow SAP on Twitter at @sapnews.