Økt fleksibilitet med SAP

OsloSchibsted Media Group går over til SAPs løsning for finansiell konsolidering og rapportering. Det gir økt fleksibilitet og mer effektive prosesser.

– Schibsted opererer i en meget dynamisk bransje. Vi ønsker å være en definerende aktør som skaper morgendagens medier, samtidig som vi har fokus på lønnsom vekst. Det gjør at vi stiller høye krav til fleksibilitet i vårt system for konsernrapportering, sier Kristine Langva, Group Accounting Manager i Schibsted.

SAPs løsning for finansiell konsolidering har god skalerbarhet og er fleksibel i forhold til eventuelle endringer i konsernstrukturen.

–Løsningen vil skreddersys våre behov slik at informasjonen lederne våre ønsker for å utvikle konsernet videre blir lettere tilgjengelig på et tidligere tidspunkt, sier Langva.

Schibsted Media Group er et internasjonalt mediekonsern med rundt 7 800 ansatte og virksomheter i 29 land. Strategien er todelt: Videreutvikling av mediehusene og etablering av rubrikktjenester på nettet. Selskapet er notert på Oslo Børs og har ambisjoner om å være dyktige på finansiellrapportering til markedet.

– Vi er svært glade for at et så velrennomert og stort børsnotert selskap setter sin tillit til våre løsninger, sier norgessjef i SAP, Michael R. Østgaard.

SAP-løsningen for konsolidering av finansielle nøkkeltall skal gi mindre manuelt arbeid, raskere konsolidering og enklere revisjon. Schibsted har inngått samarbeid med erfarne konsulenter fra Stampa Group SASU og prosjektet skal ferdigstilles inneværende år.

– Den nye løsningen gjør at vi får større fleksibilitet og kan fremstille rapporter raskere. Vi er trygge på at dette vil spare tid både sentralt og i datterselskapene. Dessuten vil våre ledere få raskere tilgang til kvantitativ informasjon. Det bidrar til at vi til enhver tid har et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Langva.

SAPs programvare sikrer at regnskaps- og finansavdelingen får færre manuelle og tidkrevende oppgaver. Løsningen gjør det enkelt å håndtere strukturmessige endringer og hente inn informasjon, og kommer med kraftige analysefunksjoner. I tillegg kan man hente ut analyser og trender rundt andre virksomheter og sammenligne med egne resultater. Verktøy for planlegging og simulering kan gi nøyaktige svar rundt mulige oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre strategiske grep en leder ønsker gode svar rundt.

– Raskere og mer fleksible løsninger er viktig for alle virksomheter. For en børsnotert gigant er det kritisk. Vår løsning gir dem større fleksibilitet, bedre prosesser og evnen til å ta raskere beslutninger basert på et sanntidsgrunnlag, avslutter Michael Ramm Østgaard.

Kontakt:
Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Nordics
416 81 740
cathrine.thaning@sap.com

Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet – SAP hjelper mennesker og organisasjoner til å jobbe bedre sammen og med å bruke forretningsinnsikt mer effektivt for å ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 238 000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst. SAP er børsnotert i Frankfurt og på NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.