Legger alt på SAP HANA

Zalaris HR-Services AS er første nordiske virksomhet som legger alle sine forretningsprosesser på SAP HANA. I-minne-teknologien gir langt raskere prosesser, støtter ventet vekst og sikrer vesentlig mer stabile og raskere tjenesteleveranser til kundene.

Zalaris er et nordisk selskap som tilbyr nettbaserte lønns- og personaltjenester til større virksomheter. De tilfører kompetanse og overtar ansvar for tradisjonelle lønns- og administrative personalprosesser for sine kunder. Selskapet har nærmere 300 ansatte og servicesentre i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen og Baltikum. Hovedkontoret er i Oslo. Zalaris har over 100 kunder og prosesserer mer enn 130 000 lønnsslipper hver måned.

For å øke egen lønnsomhet med effektive rutiner og sikre enda bedre tjenester til kundene vil Zalaris nå legge over alle sine forretningsverktøy på SAP HANA-plattformen. De er dermed første nordiske aktør som går «all in» på HANA.

– Vi har allerede kjørt SAPs Business Warehouse-løsning på HANA en stund, og så at rapporter som før tok to timer å generere ble klare på to sekunder. Positive tilbakemeldinger fra våre kunder lot ikke vente på seg. Det er på dette grunnlaget at vi nå har bestemt oss for å legge både CRM- og etter hvert hele ERP-løsningen vår over på SAP HANA. Det vil gi oss betydelige forbedringer i ytelsen på våre systemer og kunderettede portaler, sier daglig leder i Zalaris, Hans-Petter Mellerud.

SAP Business Suite på SAP HANA gjør at sanntidsinformasjon kan omsettes i umiddelbar handling. Det gir økt verdiskaping fra forretningsprosesser og forandrer hvordan virksomheter jobber og samhandler. Stadig kortere beslutningsprosesser skaper et behov for raskere innhenting, analyse og handling. SAP HANA svarer på dette ved å kombinere transaksjonsprosesser og analyse på én enkelt sanntidsplattform. Integrasjonen fjerner forsinkelser som oppstår når informasjon ligger i ulike systemer. Dette gjør at ansatte kan ta bedre taktiske, operasjonelle og strategiske beslutninger basert på oppdaterte data.

–Vi skal være en innovatør i HR-markedet. Analyse av data er viktig for våre kunder, og vi er glade for at vi nå kan vise vei med de beste og raskeste analyseløsningene, sier Mellerud.

–Med den nye løsningen blir det vanskelig å konkurrere med oss på responstid, sier han.

Prosessen med å migrere alle prosesser til HANA skal foregå over seks til tolv måneder. Det starter med flytting av ERP-løsningen over på Sybase databaser, fortsetter med at CRM flyttes til Hana, og konkluderes med at ERP-en flyttes på HANA.

–Vi er svært glade for at den første nordiske aktøren som flytter alle sine forretningsprosesser til HANA er norsk. Det blir spennende å følge prosessen og støtte en så lojal kunde over på fremtidens standard, sier norgessjef i SAP, Michael R. Østgaard.

– Vi er sikre på at denne beslutningen vil sette Zalaris på kartet som en av markedets mest innovative og løsningsorienterte HR-tilbydere. Deres kunder vil utvilsomt merke nytten i form av raskere og bedre tjenester, sier Østgaard.

Kontakt:
Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Nordics
416 81 740
cathrine.thaning@sap.com