Ny nordisk tjenestesjef

Jef Sølvsteen blir nordisk sjef for tjenester i SAP. Han får ansvar for tjenesteporteføljen i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum, og tiltrer 1. juni.

I denne rollen vil han også være del av den nordiske ledergruppen, som ledes av nordensjef Jan Thorell. Sølvsteen er dansk, og vil ha kontor i København.

SAP har utvidet tjenesteporteføljen kraftig innen forretningsapplikasjoner, analyse, nettsky, mobilitet og i-minne-teknologi. Dette har vært en stor endring fra SAPs tradisjonelle ERP-tilnærming til implementering av tjenester som lar selskaper drastisk endre eksisterende forretningssystemer. For å støtte denne endringen skal Sølvsteen styrke satsningen på konsulenttjenester, innovasjon og optimalisering av programvaresystemer og -arkitekturer. I tillegg skal han rette sin innsats mot kunde- og bransjespesifikke tjenesteløsinger.

Jef Sølvsteen tar over etter tyske Adolfo Hoffmann Linhard. Sølvsteen kommer fra IBM, hvor han de siste seks årene har vært partner og leder i IBM Global Business Services. Han har mer enn 20 års erfaring innen IT og konsulentvirksomhet. Han har også vært spesialisert SAP-konsulent hos PWC, direktør i Ementor og partner i Ernst & Young. Gjennom hele sin karriere har han vært ansvarlig for ulike SAP-implementeringer og endringsprosjekter for nordiske og internasjonale selskaper og myndigheter.

Kontakt:
Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Nordics
416 81 740
cathrine.thaning@sap.com