Nøkkeltall til Aibel

OsloMed løsninger for forretningsanalyse og tilgangskontroll fra SAP innleder Aibel siste faste av et større prosjekt for å gjøre beslutningsgrunnlag enklere tilgjengelig i selskapet.

De implementerer SAP BusinessObjects og SAP GRC Access Control for å la organisasjonen dra bedre nytte av nøkkeltall.

Aibel er et ingeniørselskap som leverer store prosjekter til oljenæringen. Med 5800 ansatte og over ti milliarder i årlig omsetning bistår de med vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til halvparten av oljeplattformene på norsk sokkel. Hovedkontoret og sju avdelingskontorer ligger i Norge. De har også virksomhet i Storbritannia, Danmark, Egypt, Singapore og Thailand, med stadig utvidelse av virksomheten, særlig i Sørøst-Asia. De nye SAP-løsningene skal gi oppdatert informasjon til riktige personer – til rett tid. Dette vil gi en mer fleksibel organisasjon som raskere møter kundenes behov.

– Vi har jobbet strategisk over lang tid med å bedre våre styrings- og kontrollsystemer, blant annet med SAPs datavarehusløsninger. Vi har fått en god struktur i bunn og oversikt over nøkkeldata. De nye løsningene gjør informasjon og analyser tilgjengelig i brukervennlige grensesnitt, uten at investeringen er for kostbar, forteller Business Intelligence and Improvement Manager i Aibel, Stein Rynning Moshuus.

Aibel er en stor prosjektorganisasjon. Siden 2002 har de jobbet systematisk med forretningsanalyse og fått bedre innsikt i egen forretning med nye styrings- og kontrollsystemer. Investeringene i SAP BusinessObjects og SAP GRC Access Control sikrer at hele organisasjonen kan dra nytte av informasjon og analyse fra forretningssystemene og få bedre grunnlag for raske og fleksible beslutningsprosesser. Når nye prosjekter skal settes i gang er det en forutsetning at SAP-løsningene raskt er oppe. Access Control-løsningen, som gir tilgang til riktige data for den enkelte bruker, er en forutsetning for utrullingen av BusinessObjects. Det kan være over 100 brukere på ett prosjekt, og alle må ha riktige tilganger innen prosjektstart.

– Alle må få riktig tilgang til sine verktøy for de ulike prosjektene, og tilgang til de data de trenger. Med denne løsningen kan de ta ut den informasjonen de trenger, når de trenger det, uten tidkrevende administrasjon. Dermed kan vi reagere raskere på endringer og bedre ivareta kundenes behov, samtidig som vi øker lønnsomheten, sier Moshuus.

– Aibel er en betydelig aktør i sitt marked, og det er gledelig at de ser hvordan gode Business Intelligence (BI)-løsninger er en driver for fleksibilitet og lønnsomhet. Vi ser frem til å følge prosjektet deres og erfare hvordan de henter ut forretningsfordelene som systematisk og strategisk BI-fokus kan føre til, sier Michael R. Østgaard, norgessjef i SAP.

Kontakt:
Cathrine Thaning, PR Manager, SAP Nordics
416 81 740
cathrine.thaning@sap.com

Om SAP
Som markedslederen innen forretningsprogramvare hjelper SAP virksomheter av alle størrelser og innen alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager til kasse, kontor til mobil enhet – SAP hjelper mennesker og organisasjoner til å jobbe bedre sammen og med å bruke forretningsinnsikt mer effektivt for å ligge foran konkurrentene. SAPs applikasjoner og tjenester gjør det mulig for mer enn 238 000 kunder å drive lønnsomt, tilpasse seg endringer og oppnå bærekraftig vekst. SAP er børsnotert i Frankfurt og på NYSE. Se www.sap.com/norway for mer informasjon.