Komplisert rapportering stjeler HR-avdelingens tid

Personalavdelinger bruker i snitt over to dagsverk (17 timer) i uken på personalrapporter. Behovet for HR-analyser har de siste fem årene økt med 72 prosent. 

Dette viser en global undersøkelse utført av analysebyrået Vanson Bourne for SAP-eide SuccessFactors, som leverer HR-programvare som en tjeneste i nettskyen. 

 Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen: 

  • 72 prosent sier at ansatte jobber stadig mer geografisk spredt, 39 prosent oppgir at dette skaper utfordringer 
  • 51 prosent har personalinformasjonen i ulike systemer, slik at analyse og rapportering blir mer komplisert. 
  • Av disse har 47 prosent ulike systemer i ulike land 
  • Nær halvparten oppgir at det er en utfordring å tilpasse HR-systemer til lokale forhold 
  • Kun 22 prosent mener de er svært effektive på personalrapportering 

 – Riktig medarbeider i riktig stilling er viktig for virksomheters konkurransedyktighet. Tilgjengelig, relevant og korrekt informasjon om ansatte har stor betydning. Hvis det tar lang tid å sette sammen gode rapporter kan det skade HR-avdelingens funksjon som en strategisk partner for ledergruppen, mener Shawn Price, leder for SuccessFactors produktområde People Cloud. 

Cecilie Pedersen, salgssjef for SuccessFactors i Norge, kommenterer: 

 – Ansatte er selskapets viktigste ressurs. Analyser av hvordan innsatsen støtter kortsiktige og langsiktige mål er avgjørende for gode resultater. Integrerte HR-prosesser øker effektiviteten og reduserer tid brukt til administrasjon og rapportering. Samtidig som ledelsen får det beslutningsverktøyet de trenger kan HR-avdelingen bruke tiden på rekruttering, utvikling, kurs og ledelse. 

Mobilitet og nettsky 

47 prosent i undersøkelsen ønsker at HR-programmer skal være tilgjengelige på mobiler og nettbrett, mens åtte av ti ledere tror tjenester levert via nettskyen vil forenkle personalavdelingens jobb. Blant årsakene til dette er raskere og mer skalerbare systemer, at skytjenester vil redusere kostnader ved oppgraderinger, og at skytjenester sikrer kontinuerlig oppdatert informasjon i systemene. 

Undersøkelsen er utført blant 1300 ledere innen HR, økonomi og IT fra Nord-Europa, Storbritannia og Irland, Nord-Amerika, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand. De spurte jobber i selskaper med 1000 ansatte eller flere. 

Klikk her for å lese mer om undersøkelsen på engelsk. 

Pressekontakt: 

Brit Ingvild Holmem

For SAP

bih@iteo.no/ 90643115