SAP blir medlem av ITU

SAP blir sektormedlem av FN-organisasjonen Den internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU, International Telecommunications Union), og skal delta i ITUs Telecommunication Standardization Sector (ITU-T).

ITU-T samler eksperter fra hele verden for å utvikle standarder og protokoller for den globale IKT-industrien. Arbeidet gjøres i studie- og arbeidsgrupper, hvor de utvikler anbefalinger for standarder knyttet ulike områder innen IKT. Så langt har ITU-Ts arbeid resultert i 3000 anbefalinger som styrer operasjoner og sikkerhet i den globale IKT-infrastrukturen. 

SAP skal bidra med sin omfattende kompetanse innen virksomhetsprogramvare og programvare-relaterte tjenester. De vil delta i ITUs diskusjoner omkring en rekke bransjestandarder, inkludert nettsky, sikkerhet, store data og tingenes internett. 

ITU er en spesialisert organisasjon i FN, og består av 193 medlemsland og 700 medlemmer fra privat sektor og akademia. 

Les mer i denne pressemeldingen på engelsk.