Kun fornybar energi i SAPs nettskyer

Alle SAPs datasentre og anlegg skal fra nå av utelukkende forsynes med fornybar energi.

Nyheten presenteres i den ferske rapporten 2013 SAP Integrated Report. Selskapets årsrapport integrerer både finansielle resultater og bærekraftsrapportering. I rapporten kommer det frem at selskapets energieffektivitet holdt seg stabil i 2013, mens utslippene av CO2 økte med 12 prosent. De økte utslippene henger sammen med at stadig flere kunder kjører sin programvare i selskapets nettskyer. Dermed øker også SAPs klima-avtrykk ved at man tar over tjenester som tidligere var i andre datasentre

– Overgangen til en forretningsmodell med leveranser via skyen har økt CO2-utslippene våre. Vi er et selskap som har en forpliktende bærekraftsstrategi, og da er det naturlig at vi må ta grep for å bøte på dette. Jeg er veldig glad for at selskapet fra nå kun skal bruke fornybar energi i datasentrene, og tror også at dette kan være med på å gjøre oss mer attraktive som programvareleverandør, sier norgessjef i SAP, Michael R. Østgaard.

I årsrapporten finner du også en rekke andre fakta om selskapet, som: 

  • SAPs CO2-utslipp og investeringer i Livelihoods Fund, som planter trær og driver ulike prosjekter for ren energi 
  •  89 prosent av SAPs ansatte er enige i at SAP bør ha bærekraft som en strategisk prioritering 
  • Prosentandelen av ansatte kvinner i selskapet økte noe i 2013, antallet kvinnelige ledere økte også noe

Les mer i pressemeldingen på engelsk.

Pressekontakt: 

Brit Ingvild Holmem, for SAP

bih@iteo.no / 90643115