Orkla mottar europeisk pris for mobil-løsning

Oslo, 7. april 2014 – Orkla Shared Services har mottatt pris for et av de beste SAP-prosjektene i Europa i SAP Quality Awards EMEA 2014. Løsningen har gitt selgere ute i butikk en papirløs hverdag. 

Orkla Shared Services har, sammen med SAP-partner Ciber, implementert en mobil plattform basert på den nyeste retail-teknologien for et av Orklas selskaper. Selgere i butikk har fått en løsning som fjerner nær alt papir, og gir dem enkle verktøy for salg og kundeoppfølging, timeregistrering og kjørebok på selgernes håndholdte enheter.

– Det er stor stas å vinne pris, men det viktigste er at vi har fått verktøy som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen for våre selgere, sier Erlend Kværne i Orkla Confectionery & Snacks Norge. – Vi har fått en løsning som svarte på de utfordringene vi hadde, og det er vi godt fornøyd med.

Løsningen er basert på SAP Mobile Platform, inkludert Mobile Device Management (MDM)-løsningen SAP Afaria. I løsningen ligger app-er for oppgaver som selger utfører hos kunden i butikk, timeføring og kjørebok. App-ene er integrert mot andre SAP-forretningssystemer, slik at alle oppgavene kan utføres fra smarttelefon eller nettbrett, samtidig som systemene alltid er oppdaterte. Dette gir en papirløs hverdag for selgerne og bedre datakvalitet i systemene. Prisen de har mottatt er en bronse i EMEA-finalen av SAP Quality Awards 2014 i kategorien innovasjon.

Norgessjef i SAP, Michael R. Østgaard, kommenterer som følger:

–Det er en svært god løsning basert på våre produkter. Den får til nettopp det som er fordelene ved å bruke mobilplattformen fra SAP og tilhørende app-er: En løsning som kan brukes hvor som helst, når som helst, og som er direkte samkjørt med bakenforliggende systemer. Det gir effektivisering og data som alltid er oppdaterte. Gratulerer med prisen!

Juryen begrunner tildelingen som følger: 

  • Selgernes prosesser er gjort helt papirløs; timeregistrering, kilometerregistrering og besøk, salg og kundeoppfølging i butikk 
  • Svært god innsats og engasjement fra forretningen for å implementere en god løsning 
  • Et flott eksempel på hvordan virksomheter kan overføre forretningsprosesser til smarttelefonen
  • Brukertilfredsheten er høy, og det har vært få tekniske utfordringer 
  • God bruk av mobilteknologi på forholdsvis lavt budsjett 
  • Løsningen leverer stor verdi til selskapet 
  • De holdt fokus på å kjøre et smidig og lite prosjekt, selv om organisasjonen er stor, med tydelige mål og tidslinjer 

Orkla Shared Services tok imot prisen under en prisseremoni på SAPs hovedkvarter i Walldorf i Tyskland 2. april. 

Om SAP Quality Awards 

  • Vinnerne av SAP Quality Awards 2014 for Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) ble hedret under en seremoni på SAPs hovedkontor i Waldorf, Tyskland, den 2. april. 
  • SAP Quality Awards annerkjenner kunder som har gjort en utmerket jobb med implementering av løsninger, og gitt stor forretningsverdi til sine organisasjoner 
  • Ut fra 222 nominasjoner ble 25 regionale vinnere fra EMEA valgt ut og presentert for et eksternt, uavhengig dommerpanel, som har kåret prisvinnerne, bedømt ut fra SAPs ti kvalitetsprinsipper, oppnådd forretningsverdi og endringsledelse 

Les også mer i SAPs nyhetsmelding på engelsk om utdelingen. 

Se også mer om vinnerne på www.sap.com/qualityawards 

Om bildet: Fra prisutdelingen i Walldorf, Tyskland, hvor tre representanter fra Orkla mottok prisen. F.v: Erlend Kværne (nr. tre f.v.), Kathrine Kjøren (nr. fire f.v) og Børge Filseth (nr. fem f.v).

Pressekontakter: 

Brit Ingvild Holmem, Iteo 

E-post: bih@iteo.no , Mobil: + 47 90643115 

Susanne Kapfer, Director Communications, SAP Nordic & Baltic region 

E-post: Susanne.kapfer@sap.com , Mobil: +46 (0)733 587798