Kunder vil ha SMS-markedsføring

En
SAP-undersøkelse gjennomført i tolv land viser at sms er foretrukket
kommunikasjonsform mellom forbrukere og virksomheter. 2700 personer over 18 år
ble intervjuet om deres syn på hvordan virksomheter bør kommunisere for å
vinne, beholde og øke lojaliteten til en merkevare.

Bruken
av apper er stadig økende, men åtte av ti sier at oftest foretrekker en enkel
tekstmelding fremfor å bruke et eget program. Syv av ti mente at tekstmeldinger
var beste måte å vinne deres oppmerksomhet, og 64 prosent mener at sms burde
brukes oftere. Dette viser at virksomheter burde prioritere denne
meldingsformen og integrere den i større grad i en multikanal-tilnærming for å
tiltrekke seg og beholde kunder.

Kundene
ønsker fremfor alt enklere kommunikasjon med tilbydere. Mange er trøtte på
mengden apper og tre av fire er «ikon-lei» og uttrykker at de burde
avinstallere flere apper på mobilen, og 68 prosent innrømmer at de har langt
flere program enn de behøver.

I
Europa var land som Stor-Britannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia med i
undersøkelsen som ble gjennomført i juni og juli 2014 av et uavhengig britisk
byrå.

Les mer i pressemelding på engelsk her