Forsikringsselskaper henger etter digitalt

Forsikringsselskapene merker økt
konkurranse fra andre bransjer. De har ikke vært flinke nok til å svare på nye
behov og møte kunden på digitale plattformer.

Dette
viser en
rapport utarbeidet av The Economist Intelligence Unit for SAP
.
Forsikringsselskapene får konkurranse av e-handelsselskaper og banker som
tilbyr forsikringstjenester som er mer kunde-sentrerte. De tradisjonelle
forsikringsselskapene jobber med å redusere trusselen ved å forbedre analyser
og integrere data fra maskin-til-maskin (M2M) og tingenes internett i sine
tjenester

Forsikringsbransjen
bruker allerede data fra nettoppkoblede biler og hjemme-systemer for å gi
rabatter til gode sjåfører og de med gode rutiner hjemme. Nettverksøkonomien,
hvor mennesker, prosesser og maskiner blir stadig tettere knyttet sammen, gir
et stort behov for intelligent og kraftig prosessering av data, som kan
omformes til informasjon for selskapenes kundebehandlere.

Undersøkelsen
er utført ved dybdeintervjuer og spørreundersøkelse av 338 toppledere fra
forsikringsbransjen i ulike deler av verden. Funnene viser at forsikringsselskapene
ikke har greid å holde tritt med andre bransjer som har mer avanserte metoder
for å nå kundene, som apper og døgnåpen kundestøtte på nett. Bransjene de
frykter mest som konkurrenter på eget område er e-handels-aktører som Google og
Amazon. 31 prosent mener banker som begynner å tilby forsikringstjenester er en
utfordring, og 11 prosent mener at detaljhandelen er en betydelig trussel.

Rapporten anbefaler å
vurdere nye teknologier og iverksette følgende tiltak for å møte nye og
eksisterende kunder på en bedre måte:

 • Reduser
  kontaktpunktene ved å møte kundene på ett flerkanals-punkt, hvor man får
  bedre tilgang til tjenester og svar på spørsmål. Vurder både mobile og sosiale
  kanaler i planene. Ifølge undersøkelsen planlegger tre av ti økt
  tilstedeværelse på Twitter og Facebook, men disse må vurderes som en del av
  totalen for å få en helhetlig tilnærming til kundene
 • Moderniser systemer for å gjøre
  dem mer fleksible, med evne til å endre seg i takt med trendene
 • Bruk
  sanntidsanalyse. Nøyaktige data (41 prosent av respondentene) og
  datakvalitet (55 prosent av respondentene) ble nevnt av flest som de
  største analyseutfordringene. Det lønner seg å investere i datafangst og
  i-minne-systemer som kan gi ny forretningsinnsikt raskt, og gjøre det
  enklere å møte kunder og deres behov.

Les hele
rapporten her – The Way Forward: Insurance in the Age of Customer
Intimacy and The Internet of Things

Les pressemeldingen på engelsk her