IBM og SAP samarbeider om nettsky

SAP har valgt IBM som
strategisk partner for nettsky-infrastruktur for å gjøre det enklere for
kundene å legge viktig programvare i skyen. SAP® HANA Enterprise
Cloud-porteføljen blir nå tilgjengelig via IBMs skalerbare, åpne og sikre nettskyer. 

SAP HANA Enterprise Cloud blir utvidet til nye, store
markeder ved hjelp av IBMs sky-datasentre. Forventningen er at kunder skal
kunne implementere SAP-programvare i raskere og sikrere miljøer, støttet av
IBMs leveranseevne i skyen.  Sammen har IBM og
SAP ekspertise, løsninger og sky-infrastruktur for å levere SAPs forretningsløsninger
på IBM Cloud.

SAP tilfører sanntidsdata gjennom i-minneplattformen SAP HANA, samt viktig
forretningsprogramvare som SAP Business Suite i et skymiljø. IBM tilfører
dybdekunnskap om virksomhets-it, åpen arkitektur gjennom IBM Cloud Managed
Services og SoftLayer, slik at kunder sikkert kan håndtere oppgaver i
SAP-systemene, fra testing til produksjon, i en enhetlig infrastruktur med
transparens og full kontroll over hvor dataene ligger. Kundene vil også få
fordeler gjennom teknologi og tjenester fra begge selskaper, som begge jobber
ut fra beste praksis i bransjen. Både SAP- og IBM-kunder vil kunne dra nytte av
samarbeidet.  

Viktige fordeler for kundene:

 • Kan dra nytte av SAP HANA Enterprise Cloud med
  det globale nedslagsfeltet fra IBM Cloud. Kunder kan bruke data med SAP HANA og
  forretningsprogrammer i IBM Cloud, hvis signatur er fart, transparens og
  kontroll.
 • SAP HANA vil kjøre på IBM
  Cloud, som gir en tilnærming basert på åpne standarder, og gjør det enklere å
  kombinere eksisterende teknologi med nye oppgaver.
 • IBM og SAP legger vekt på sikkerhet for kunder i skyen. IBM Cloud gir synlighet og kontroll slik at
  kunder kan ta med sikkerhetsrutinene til nettskyen.
 • Kunder får større muligheter
  for skalerbarhet. Man kan starte lokalt og skalere globalt med disse nettsky-tjenestene,
  samtidig som man overholder lokale lover og regler.

Les mer i pressemeldingen på engelsk