Mer effektiv samferdsel og logistikk med riktig bruk av store data

Få områder engasjerer like mye som
samferdsel. Infrastruktur i alle land settes på mange prøver i takt med stadig
flere som benytter veier, baner og andre typer rutenett. Blant de største
utfordringene ligger i planlegging og det å forutsi behov i fremtiden. SAP har
flere løsninger som gjør det mulig å beregne kommende transportvolum, minske
belastninger gjennom innsikt og smart logistikk, og hvordan redusere
belastninger på særlig utsatte områder.

Under presenteres eksempler på hvordan SAPs
analyseløsninger gir mer effektiv samferdsel og transport.

Styringssentral for biler

Fremtidens bilkjøring og visjonen om
autonom bilkjøring med intelligent infrastruktur krever en pålitelig og rask
plattform for kommunikasjon og samhandling. Nye biler er utstyrt med sensorer
og kameraer som kontinuerlig generer data. Bearbeiding og analyse av disse i
sanntid er en enorm utfordring. SAP HANA kan sammen med geografiske data og
prediktiv analyse oppdage avvik og feil på kjøretøyet eller transportnettet,
minske tiden kjøretøyet står stille, og hjelpe føreren med sanntidsdata om
trafikkbildet og hvordan unngå køer. De som har ansvar for transportflåter og
logistikksjefer kan også minske risiko, fjerne kostnader og sikre mindre
utslipp av skadelige klimagasser med SAP Automotive Control Center.

Pilotprojekt med Volkswagen: Big Data
finner ledig parkeringsplass

SAP og Volkswagen AG hjelper førere med å
finne ledige parkeringsplasser, foreslå nærliggende restauranter og ulike typer
butikker i Hannover. Pilotprojektet springer ut av et langt samarbeid der begge
parter investerer for å skape nyvinninger. Dette skal sikre standardisering og
et felles syn på hvordan skybaserte tjenester letter moderne mobilitet.
Hensikten med prosjektet er å fjerne frustrasjoner og gi bedre opplevelser i
bilen. Løsningen, som bygger på SAP HANA-plattformen, samler informasjon om
parkeringsplasser, kjøretøyets plassering og veibeskrivelser. Informasjonen
integreres i SAPs skyløsninger og gjøres tilgjengelig via en mobilapp. Les mer her.

Smart logistikk i Hamburg havn

– Jeg ønsker å synliggjøre all trafikken i
havnen i sanntid, sier Sebastian Saxe, IT-sjef for Hamburgs havner (HPA).

Hamburg har den nest mest trafikkerte
havnen i Europa. Kun Rotterdam har mer trafikk. Dagens lasteomsetning på ni
millioner kontainere er dobbelt stor som i år 2000. Prognoser viser at Hamburg
vil vokse ytterligere mot en forventing på 25 millioner kontainere i 2025. Utfordringen er dermed hvordan man skal sikre nok plass og effektive rutiner. En felles løsning basert på SAP HANA Cloud har fått navnet smartPORT. Med Big Data og en mobiltelefon kan lastebilsjåfører logge inn og få direkteinformasjon om
nåsituasjon på parkering i havnen. Dette sikrer kortere ventetider, mer
effektiv ruteplanlegging og enklere kommunikasjon med både sjåfører og
spedisjonsfirmaer. I tillegg kan sensorer plasseres på broene inn til havnen
som måler både lastebilenes vekst og trafikk-frekvensen. Neste skritt i
prosjektet er å øke antall datakilder og utvide antall partnere i prosjektet.

Les mer her