Innovasjoner som gir enklere prosesser

SAP utvider skyporteføljen med sine s-innovasjoner. «S» står for «simple», og løsningene skal forenkle utfordringer i de ulike avdelingene i en virksomhet, redusere kompleksitet og gi bedre mulighet til å møte en digital økonomi. IT-avdelingen kan bli heltene når de raskt kan skape ny forretningsverdi og redusere kostnader.

S-porteføljen er enkel i alle ledd: Forenkler implementering, bruk, beslutningstaking og mye mer. Tjenestene leveres i en global og sikker nettsky, og er basert på SAP HANA for maks fart og fleksibilitet. Programmene kan leveres som en tjeneste, i en administrert sky eller lokalt etter ulike prismodeller.

Brukergrensesnittet er basert på SAP Fiori, som gir den brukeropplevelsen man er vant til fra vanlige apper som brukes på fritiden, og fungerer på tvers av enheter. S-innovasjonene bruker en felles modell for data og forretningsprosesser med delt semantikk.

Med s-løsningene kan kundene gå til skyen i sitt eget tempo. Alt integreres med eksisterende SAP-løsninger. S-løsningene skal ta for seg de mest vanlige utfordringene ulike avdelinger møter, som nøkkelprosesser innen økonomi og finans, kundeengasjement og handel, utfordringer i innkjøpsavdelingen og lagerhåndtering.

SAP Simple Finance var den første løsningen i denne serien, og kom allerede i mai. Den gjorde en stor forskjell i å forenkle komplekse finansprosesser. SAP har selv implementert løsningen, og kan nå lukke finansprosesser raskere og har sanntidsinnsikt på viktige økonomiske områder.

– Vi har presentert løsningen for økonomisjefer og –avdelinger i Norge, og vist hvordan vi selv bruker løsningen. De positive tilbakemeldingene vi får er at SAP har lykkes i å utforme en løsning som samler alle fordelene med moderne bedriftsteknologi mens du setter ønsket innsikt og handling av sluttbruker på kontoret til CFO i klart fokus. Det er også høyt verdsatt at SAP Simple Finance kan brukes på toppen av eksisterende SAP eller ikke-SAP økonomiske kjerneløsninger «, sier Leslie Breivik, økonomisjef i SAP i Norge. 

– Det mange bemerker er at løsningen svarer direkte på de konkrete oppgavene brukeren i økonomiavdelingen skal gjøre, på en helt annen måte enn tidligere.

Les mer i pressemeldingen på engelsk her.