Nye programmer for tingenes internett

SAP lanserer tre nye programvareløsninger for tingenes internett (internet of things). Nyheten omfatter løsninger for forebyggende vedlikehold og service, for logistikkbransjen og for produksjonsindustrien. Alle bruker nettsky-versjonen av SAP HANA. Dermed kommer man raskt i gang med avanserte funksjoner for i-minne teknologi, prediktiv analyse og prosessering av komplekse oppgaver. Samtidig varsler selskapet at 500 nye ansatte skal vie all sin tid til å utvikle løsninger og initiativ for tingenes internett.

– Tingenes internett vil drive digital innovasjon og spennende nye muligheter i en rekke bransjer. Konseptet mikser sammen den fysiske og digitale økonomien og vil føre til en rekke nye produkter og tjenester samt forandre forretningsmodeller. Kundene får mer dynamiske og endringsdyktige virksomheter, kan levere helt nye kundeopplevelser og helt nye tjenestetilbud, sier Kjetil Kverne, Presales Manager i SAP Norge.

SAP-kunder som har høstet erfaringer melder om langt bedre utnyttelse av selskapets ressurser, raskere og bedre prosesser og lavere driftskostnader.

Med SAP HANA som en tjeneste kan man raskt hente inn og analysere data fra mengder av sensorer. I tillegg kommer plattformen med åpne API-er for tredjepartsutviklere som vil tilby applikasjoner for tingenes internett. De nye løsningene er:

  • SAP Predictive Maintenance and Service: Gir enhetlig innsikt ved at strukturerte og ustrukturerte driftsdata og analyse samles på en plattform. Dermed kan man få mer verdi fra virksomhetens mange datakilder og bedre evne til å drive forebyggende vedlikehold, som å bytte komponenter før de slutter å fungere. Med en mobil app kan service- og vedlikeholdspersonell få arbeidsinstrukser fra programvaren levert til smarte briller, f.eks. Google Glass.
  • SAP Connected Logistics: Gir evne til å overvåke all trafikk inn og ut av logistikk-knutepunkt og fasilitere kommunikasjon med alle i verdikjeden. Løsningen integreres enkelt med bakenforliggende administrasjonsløsninger, også for de aktørene som ikke har avanserte løsninger for dette formålet. I tillegg kan man koble til den ferske mobilappen AR Warehouse Picker, slik at man kan bruke smarte briller. Havnevesenet i Hamburg som har erfart store fordeler med tilsvarende løsninger er en av kundene som har valgt den nye løsningen.
  • Connected Manufacturing from SAP: SAP Manufacturing Execution versjon 15.0 skal muliggjøre tingenes internett for produksjonsbedrifter. Ved å integrere sanntidsdata i SAP HANA kan man enklere planlegge og strømlinjeforme operasjoner på anlegg over hele verden. Dermed oppnår man langt bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Les mer i pressemelding på engelsk her