Ny undersøkelse fra SAP og Oxford Economics viser kraftig økning i bruken av cloud

En ny undersøkelse utarbeidet av SAP og Oxford Economics viser at cloud-baserte forretningsmodeller bliver mer og mer vanlig: 69% av respondentene sier at de forventer moderate eller tunge investeringer i cloud i løpet av de neste 3 årene. Samme undersøkelse viser at bedrifter i større grad ikke kun bruker skyen til å øke produktiviteten og effektiviteten, men også benytter cloud innen spesifikke forretningsområder som talentutvikling, samarbeid og analyser.

Samlet sett viser undersøkelsen at bedrifter med erfaring innen cloud, fortsatt tror at skyen gjør en forskjell for virksomheten, og mange gir uttrykk for at de opplever det allerede. Undersøkelsen er gjennomført i siste halvdel av 2014 og inkluderer 200 ledere fra forskjellige sektorer i 11 forskellige land. Resultatene er deretter sammenlignet med tilsvarende undersøkelse foretatt i 2012.

Utvalgte resultater:

  • 99 % av respondentene mener at cloud computing i dag er en integreret del av bedriftens forretnings strategi.
  • 69 % av bedriftene forventer at de i løpet av tre år vil foreta moderate eller tunge investeringer i cloud, og de planlegger samtidig å migrere flere kjernefunksjoner med cloud.
  • 33 % av respondentene mener at cloud computing har hatt innvirkning på bedriftens prestasjoner. For øyeblikket forventes det større investeringer på tvers av bransjer i løpet av de kommende måneder og år.
  • Bruken av Big Data i sanntid vokser i strategisk betydning. 59 % av respondentene sier de benytter cloud til at analysere og anvende data overalt og når som helst – dette er en stigning på 10 % i forhold til forrige undersøkelse.

Les fullstendig rapport på engelsk her