Nyheter fra SAP på MWC: Mobil innsikt i store data

SAPs nyheter på Mobile World Congress skal sikre at virksomheter får bedre nytte av store data på mobile enheter.

Nyhetene er oppsummert under. Klikk på lenkene i teksten for å lese de engelske pressemeldingene om sakene.

Mobilplattform på HANA

Samarbeid og standardisering må til for å sørge for at virksomheter kan gjøre informasjon og analyse til konkurransefordeler. SAP lanserer en ny tjenesteplattform i skyen, SAP HANA Cloud Platform Mobile Services, som støtter en integrert tilnærming til den mobile virksomheten.

Les mer her.

Samarbeider med Jasper

SAP samarbeider også med Jasper, en av verdens ledende plattform-tilbydere for IoT. SAP og Jasper skal sikre at det blir enklere og raskere å lansere, administrere og gjøre IoT-tjenester lønnsomme. Les mer her.

Bransjeløsninger

SAP og Deutsche Telekom vil tilby en mobilløsning innen logistikk, smartPort Logistics, for transport- og logistikkselskaper. Løsningen er inspirert av en pilotløsning implementert ved havnen i Hamburg, og hjelper logistikkbransjen, som ofte har utfordringer med lagringsplass og små marginer.

Les mer om den mobile logistikkløsningen her.

I andre kvartal skal SAP implementere ny funksjonalitet i SAP hybris® Marketing-løsningen samt løsningene SAP Billing and Revenue Innovation Management. SAP hybris Marketing bruker SAP HANA, og er integrert med programvaren SAP Billing and Revenue Innovation Management software samt SAP Convergent Mediation-applikasjonen fra DigitalRoute. Med denne løsningen kan markedsførere innen telekom kombinere informasjon om drift, nettverk og fakturering i én app.

Les mer her.

Åpen datamodell for telekom

SAP utvikler også løsninger for telekom-tilbydere som ønsker å bruke sine data for å bedre møte kundene med tilpasset service i ulike kanaler. SAPs beste verktøy for å støtte virksomheter med mobil innsikt fra store data er SAP HANA, som sørger for rask håndtering og analyse av store data. Telekom-bransjen har tidligere holdt hardt på sine spesifikke standarder. Nye tjenester krever en bransjestandard for datamodeller. SAP skal samarbeide med TM Forum for å utvikle en åpen datamodell for bransjen på SAP HANA, slik at telekom-kunder kan innovere raskere, gjerne med samarbeidspartnere, og komme fort på markedet med nye tjenester.

Les mer her.

– Våre kunder kan gjøre nytte av dagens nettverksøkonomi ved hjelp av tingenes internett. Dette bør gjøres ved å bygge på allerede prøvde og skalerbare bruker-caser i sin bransje, sier Henrik K. Petersen, regional salgsdirektør i SAP for Telco Industry & Mobility Solutions i Norden, Baltikum og Nederland.

–Vi vil fremover utvikle våre plattformer og løsninger for å møte disse behovene, sier han.