Nye nettverksforventninger

Fremtidens forretningsnettverk handler om langt mer enn utveksling av visittkort over drinker. Finanskrisen ga oss ny teknologi og arbeidsformer som forenkler og forbedrer.

Av Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i SAP

Nye typer forretningsnettverk setter standarder for produktivitet og verdiskapning. De har særlig stor betydning som katalysator for bedre kommunikasjon og samhandling for virksomheter som skal møte kunders/publikums krav og behov. De som utnytter mulighetene på nett, på mobilen, i skyen og innen tingenes internett vil øke produktiviteten, skape enklere og mer markedstilpassede tjenester/løsninger/produkt/konsept, og øke inntjeningen. Grovt forenklet handler det om sosiale medier-lignende funksjoner, i realiteten kan det være avanserte plattformer som strømlinjeformer og forenkler all dialog og prosesser gjennom arbeidsdagen.

Det sikreste tegnet på nytt år

Finanskrisen i 2009 førte til at man begynte å bruke nye former for teknologi, og vi har sett andre holdninger i næringslivet: Knapphet på ressurser i form av tid, kolleger, budsjettmidler og lignende har blitt normen i så stor grad at de fleste for lenge siden har erkjent at «mer for mindre» er det sikreste januar-tegnet. Dette er særlig aktuelt for et lite land som Norge der mange virksomheter er prisgitt beslutninger tatt på generelle grunnlag, ofte mange tusen kilometer unna. Denne knapphetsutviklingen vil ikke endre seg, og man må derfor løse utfordringene etter beste evne fremfor å naivt håpe at aksjonærer, styrer og ledelse lemper på sine lønnsomhetskrav. Der nye produkter og prosessforbedringer før var det som utfordret balansen i markedet, er det i dag nye forretningsmodeller som står for de mest banebrytende endringene. Leie- og bytteøkonomien er gode eksempler der den viktigste komponenten er en aktiv brukergruppe rundt en markedsplass – ikke ulikt tidligere tiders markedsdager på torget. På samme måte som Airbnb og Uber røsker i grunnvollene på etablerte næringer heiet frem av kundene, vil forretningsnettverk i skyen endre måten vi jobber.

Holdningsendringer er viktigst

Virksomheter har møtt krav om effektivisering med automatisering, men dette er ikke nok fremover. Det er heller ikke rom for å kreve at de beste og mest produktive ansatte yter mer, de har nok stress og tidsmangel som det er. Ledelsen må derfor tilrettelegge for løsninger som støtter ansattes behov uansett tid og sted. Vi vet at sosiale medier har brutt ned barrierer mot samhandling over nett, og de fleste ser nytten med bedre samhandling og informasjonsutveksling. Skal virksomheten høste flere gevinster fra dette må man jobbe like mye med kulturendring og fortelle om fordelene man får med noen justeringer på arbeidsformer. Når de ansatte er om bord, er neste skritt å få med partnere og kunder. Grepene mange bedrifter gjorde i kjølvannet av siste finanskrise endret dynamikken i markedet og i arbeidslivet. Mange bedrifter drives annerledes, og de eier mindre utstyr og infrastruktur enn før. Tjenesteutsetting blir stadig mer utbredt i alle avdelinger, særlig kundeservice, IT og i forsyningskjeden, noe som gjør samhandling enda viktigere. Forretningsnettverk gir enkle måter å tilpasse seg en verden som stadig endrer seg og fordrer dynamiske og smidige bedrifter.

Ny prosess på 1-2-3

Det er i dag enkelt å lage brukervennlige apper/løsninger som støtter alle prosesser og behov. Kostnaden har gått ned i takt med utbredelsen av nettskyen. Neste skritt er å omforme store data til smarte data. Skal man gi ansatte bedre beslutningsgrunnlag må innsikt knyttes til et behov eller en konkret prosess, og leveres i rett tid. I dagens verden må virksomheter reagere i sanntid, og mange bruker nå avanserte algoritmer for å forutse trender og behov. Det krever gode forretningsnettverk for å eksekvere på strategien ved at mennesker knyttes tettere sammen. Det skal være distribusjonsløsningen som bringer inn kundens mening og ønsker, det skal sikre at rett person får informasjonen til rett tid, og smeltes inn i alle forretningsprosesser. Endring kommer aldri gratis, men den verdien nye nettverk kan tilføre ressursknappe virksomheter gjør det verdt innsatsen. Belønningen er enklere prosesser og økt hurtighet. Systemene jobber for de ansatte.