Undersøkelse viser at kompleksitet må bekjempes

En ny undersøkelse viser at økt kompleksitet er den faktiske skyggesiden til dagens trender på arbeidsplassen der man er sammenkoblet, samhandler, og er stadig mer dynamiske.

Undersøkelsen er utført av Knowledge@Wharton på oppdrag fra SAP. Hensikten var å se på virksomheters holdninger og planer til det å forenkle og forbedre arbeidsformer. Svarene viser at det er stor forskjell mellom hva virksomheter sier at de gjør, og hvor godt de lykkes. Selv om ledelsen lover at det skal bli enklere, er realiteten prosjekter som ikke flytter på seg, mangel på prioritering fra ledelsen og teknologi som kunne vært brukt mer/bedre.

Tre av fire sier at tungrodde prosesser og komplekse beslutningsprosesser står i veien for deres evne til å nå sine mål. Kun en av fire mener at ledelsen tar beslutninger som er ment å gjøre arbeidsdagen enklere. 60 prosent hevdet at teknologien begrenset muligheten til å nå virksomhetsmålene.

– Undersøkelsen gir råd om hva virksomheter kan gjøre for å løse disse utfordringene. Særlig viktig er det at ledelsen erkjenner problemet og sørger for at endringsprosesser gjennomsyrer hele virksomheten, sier Norgessjef i SAP, Per Haakon Lomsdalen.

– Virksomheter kan ikke akseptere unødvendig tungrodde prosesser. De bør se på nye løsninger som gir de ansatte bedre forutsetninger for å lykkes. «Enklere» bør være det nye mantraet på alle arbeidsplasser, «kamp mot kompleksitet» bør våre målet alle ansatte stiller seg bak, sier han.

To av tre ledere hevder at forenkling av virksomheten er svært viktig i de neste tre årene. Fire av ti tror dette vil gi betydelige effektiviseringsgevinster på kort sikt. Både ledere og ansatte har også forventninger om at de vil få tilgang til flere løsninger som gir dem innsikt og bedre evne til å fatte beslutninger. De mest ønskede funksjonene er bedre verktøy for å utvikle ansatte og måle deres fremgang, bedre innsikts og analyseverktøy for å måle ledelsens effekt på virksomhetens fremgang, bedre lærings- og utviklingsprosesser, og bedre samhandlingsverktøy innad blant de ansatte og for å diskutere med ledelsen.

Les mer om undersøkelsen her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfattet 700 personer og ble utført på oppdrag for SAP. Den ble utførst og publisert i Wharton School at the University of Pennsylvanias elektroniske magasin Knowledge@Wharton. I tillegg ble ledere fra SAP og forelesere fra nevnte universitet intervjuet.