Mindre modne for skyen enn vi tror

Mange virksomheter mener de har en mer moden sky-strategi enn det som faktisk er tilfelle, ifølge en ny IDC-undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av IDC og støttet av SAP. Den finner blant annet at mange ikke har en så moden sky-strategi som de tror. Noen av grunnene til dette kan være at man mangler nødvendige it-kunnskaper og strategisk tilnærming internt i virksomheten, i tillegg til at man ikke evner å gjøre de endringene i forretningsprosessene som kreves for å ta det neste steget.

En nettsky-strategi er moden når en konsekvent tilnærming til skyen på tvers av virksomheten er driveren for forretningsinnovasjon, og når avdelingene involveres tidlig i prosessen. IT-avdelingen må også samarbeide med forretningssiden for å sammen møte kundenes behov dersom man skal kunne si at en sky-strategi er moden.

Noen av tiltakene IDC peker på for å skape en god prosess for veien til skyen er å implementere mål for samarbeid mellom it-avdelingen og forretningssiden i virksomheten for å finne ut hvilke applikasjoner som har mest nytte av skyen. Det kreves også opplæring og kursing i virksomheten.

De som har en balansert sky-bruk har en god miks av eksterne ressurser og jobber med endring internt. De oppnår frihet, fleksibilitet og smidighet som gjør det mulig å reagere raskere på kundenes behov, og slik få et forsprang på konkurrentene.

–Nettskyen vinner stadig mer terreng ettersom vi får bedre forståelse og mindre frykt for teknologien. Nå må forretningssiden av virksomheten og it-siden jobbe tett sammen for å få sky-strategien til å fungere, sier SAPs norgessjef, Per Haakon Lomsdalen.

–De som sitter nærmest kundene må snakke med it-avdelingen for å skape en felles forståelse for forretningen. Da kan sky-strategien gi dem støtte når de skal vinne butikk og levere til kunder. Vi må ut av siloene, se et større bilde og møte kundene slik de vil møtes, mener han.

Hele rapporten fra IDC er tilgjengelig her (pdf).