Nye og åpne plattformtjenester i skyen

SAP lanserer flere nye plattform-tjenester basert på SAP HANA Cloud, og kommer med SAP HANA Vora, en ny, i-minne-basert løsning for Hadoop. Virksomheter av alle størrelser får nå flere muligheter til å tilpasse og digitalisere sin forretningsdrift. Samtidig utvider SAP støtte for åpne plattformer ved å tilby SAP HANA Cloud Platform med Cloud Foundry og OpenStack.

SAP HANA Vora for Hadoop

SAP HANA Vora er en i-minne-basert query engine som retter seg mot it-sjefer, utviklere og dataanalytikere. Den fungerer med Apache Spark og gir en bedre og mer interaktiv Hadoop-analyse.

Virksomheter må håndtere store, spredte datamengder, og forretningsprosessene er ikke alltid i tråd med apper og analyseverktøy for ulike datakilder. SAP HANA Vora gir et tydelig overblikk over all informasjon, og gjør det mulig å gjøre interaktive analyser av alle virksomhets- og Hadoop-data. Samtidig får it-avdelingen et enhetlig adminsitrasjonsverktøy for spredte miljøer.

SAP HANA Vora er laget for bransjer som håndterer store datamengder, som finans, telekom, helsetjenester og produksjonsindustri. De kan blant annet bruke SAP HANA Vora til å:

  • Redusere risiko for svindel ved å oppdage avvik i finansielle transaksjoner og kunders historiske data
  • Optimalisere båndbredde i telekommunikasjon ved å analysere trafikkmønstre for å unngå flaskehalser i nettverket og bedre nettverkskvaliteten.
  • Forebygge hendelser og bedre prosesser for tilbakekalling av produkter ved å analysere material-fortegnelser, historikk og sensordata.

SAP HANA Vora blir tilgjengelig i slutten av septermber. Det kommer samtidig en sky-basert utvikler-utgave.

Åpen app-utvikling med med SAP HANA Cloud Platform

For å støtte åpen plattform-prosjekter (Platform-as-a-Service – PaaS) vil SAP tilby betaprogram for SAP HANA Cloud Platform med Cloud Foundry og OpenStack. Utvidet støtte gjør at kundene får flere muligheter til å utvikle sky-apper og beskytte sine it-investeringer.

SAP HANA Cloud Platform får nå også flere tjenester som gir utviklere og produktsjefer tilgang til ferdigbygde og pre-testede forretningsprosesser som raskt kan implementeres i skyen og skape kraftige og tilpassede forretnings-apper.

De nye mulighetene med Business Process-as-a-Service (BPaaS) i SAP HANA Cloud Platform er tilgjengelige i testversjoner. Blant funksjonene er:

  • SAP hybris as-a-service on SAP HANA Cloud Plantform (public beta) – En ny samling funksjoner for e-handel, kundetilfredshet og kundeengasjement fra SAP-selskapet hybris. Dette skal åpnes for utviklere, løsningstilbydere og programvareleverandører slik at de kan bygge egne forretningstjenester og tilby til kunder eller andre utviklere.
  • SAP Tax-Calculation-as-a-Service – En mikrotjeneste som automatisk beregner skatt. Tjenesten forenkler og harmoniserer skatteberegning.

–Med lanseringen av SAP HANA Vora og de nye mulighetene i i SAP HANA Cloud Platform gjør vi det enklere for våre kunder å ta i bruk digitale tjenester og få informasjon i sanntid for å kunne ta bedre beslutninger, sier Quentin Clark, Chief Technology Officer og medlem av SAPs ledergruppe.

Se mer i denne videoen: «Enabling Customers to Lead in the Digital Economy with SAP.»

Les mer om partnere som tilbyr tjenester for blant annet SAP HANA Cloud Platform og SAP HANA Vora

Les hele pressemeldingen på engelsk her.