Nytt om navn: Ny HR-sjef i SAP

Hilde Charlotte Ruud er hentet fra Samsung for lede HR-arbeidet i SAP Norge.

 I Samsung var Ruud med på å etablere og bygge opp den lokale HR-funksjonen i Norge. Hun har mange års erfaring innen HR-relatert arbeid fra en rekke virksomheter, hovedsakelig innen IT- og teknologi-bransjen, og kan vise til gode resultater knyttet til forbedring av rutiner og prosesser og strategisk utvikling av ansatte.

– Med Hilde Charlotte får vi inn et tankesett og fokus som passer oss meget godt og som vil dra oss videre i riktig retning. Vi må tenke nytt, møte og utvikle våre ansatte best mulig og effektivisere HR-arbeidet. Med hennes kompetanse på laget skal vi jobbe med å koble HR tettere mot driften. Jeg er overbevist om at vi har mye å lære av henne, sier norgessjef i SAP, Per Haakon Lomsdalen.

HR-funksjonen er en viktig brikke når SAP skal legge til rette for at ansatte kan trives, utfordres og yte optimalt.

– Jeg ser frem til å bidra til en HR-strategi som skaper verdi i selskapet. Når de interne HR-prosessene løper knirkefritt kan HR-funksjonen heller jobbe for at de ansatte kan bruke mer av sin tid på verdiskapende aktiviteter. Slik bidrar HR til at virksomheten når sine mål. Jeg gleder meg stort til å være en tilrettelegger for dette i SAP, sier Ruud.

Ruud tiltrådte stillingen 1. oktober.