Få bedre kontroll over personalhåndteringen

SAP gir virksomheter bedre kontroll over personalhåndteringen, enten det dreier seg om faste eller midlertidig ansatte.

Midlertidig arbeidskraft øker i takt med økonomien i mange markeder. Ifølge Ardent Partners er rundt 35 prosent av all global arbeidskraft innleid eller midlertidig, og antallet øker hvert år. Ifølge studien Workforce 2020, som nylig ble gjennomført av Oxford Economics og SAP, kommer 83 prosent av alle personalsjefer til å leie inn midlertidige medarbeidere i løpet av de neste tre årene.

SAPs nye løsning, Total Workforce Management, gir virksomheter et helhetlig grep om sin bemanningsplanlegging. For mange virksomheter vil behovet for arbeidskraft variere, men et fullstendig bilde av hva man ha, og hva man trenger gir et forsprang for å kunne rekruttere riktig personale, og bedre personalsamarbeid for å oppnå målet.

– Med vår nye løsning kan personalsjefer inkludere innleid og midlertidig personell i viktige HR-prosesser slik at de blir tilgjengelige og synlige i organisasjonen. De kan da ta del i virksomhetens ulike HR-tjenester med alt fra rekruttering og ressurser for innarbeiding til fordeler, evaluering og utvikling. Målet er å gi alle en følelse av integrasjon og samhold, sier Hilde Charlotte Ruud, HR-sjef i SAP.

Løsningen er resultatet av en integrasjon av SAP-selskapet SuccessFactors, som er ledende innen skybasert personalhåndtering, og Fieldglass, som leverer et skybasert system for å håndtere projektpersonell og tjenesteanskaffelsesprogram.

–Ardent Partners spår årlig vekst i denne formen for arbeidskraft. Deres anbefaling er å ta et helhetlig grep om personalhåndteringen ved å integrere midlertidig personell i en sentral IT-løsning. Det er nettopp dette vår nye løsning gjør, sier Ruud.

Les mer i pressemeldingen på engelsk her.