Storsatsning på persontilpasset helseomsorg

Persontilpasset helseomsorg krever at helsepersonell, institusjoner, legemiddelfirma og forskere bruker sanntidsteknologi for å få oversikt over informasjon om pasientene. SAP lanserer nå en storsatsning på sanntidsteknologi for helsesektoren

SAP lanserer i dag den nye digitale plattformen SAP Foundation for Health og løsningen SAP Medical Research Insight.

SAP Foundation for Health

SAP Foundation For Health sørger for at alle ledd i forskning og helseomsorg kan få raske og pasientsentrerte svar på spørsmål rundt blant annet biomedisinske data, elektronisk pasientjournal og kliniske tester. Plattformen gjør det mulig å samle alle tilgjengelige pasientopplysninger og gjennomføre sanntidsanalyse – og på den måten tilby mer persontilpasset helseomsorg.

SAP Foundation For Health er en fleksibel, åpen og utvidbar plattform for kliniske data. Plattformen gir en helsetilpasset dataintegrasjon og avansert sanntidsanalyse av store mengder strukturerte og ustrukturerte data, uavhengig av kilde. Det gir også en etterspurt løsning på utfordringen ved å ha forskjellige systemer for ulike helseformål som skal kommunisere med hverandre. Det fungerer som et sentralt datahåndteringssystem. Med SAP Foundation For Health kan man:

  • Trekke ut nyttig informasjon i sanntid fra store mengder data for å kunne tilby en personlig og kostnadseffektiv omsorg
  • Legge til rette for raskere utvikling og lansering av nye medisiner, verktøy og tjenester til grupper og enkeltpersoner
  • Bruke en åpen og sikker plattform for sanntidstilpasset og fleksibel forskningsanalyse, genanalyse og beslektede disipliner, pasientanalyser, sammenligning av pasientforsøk og utvikling av løsninger for helsesamarbeid med SAP og andre partnerselskaper
  • Redusere kontakten mellom lege og pasient ved hjelp av brukervennlige analyser, som også pasienten kan få innsikt i
  • Bygge et datagrunnlag for fremtidige e-helsetjenester
  • Få nøyaktige resultater. SAP gir full innsikt i data og gir brukerne full kontroll over hvordan alle data brukes, bearbeides og rapporteres

SAP Medical Research Insight

SAP Medical Research Insight er den første applikasjonen som kjører på SAP Foundation for Health. Løsningen har fått designprisen Red Dot Design Award og forenkler mange helsespesifikke prosesser, som i dag opptar mange ressurser:

  • Kliniske forskere kan filtrere og gruppere pasienter med ulike egenskaper, identifisere potensielle pasienter for kliniske studier basert på ulike valg, gjennomføre Kaplan-Meier-tester for å få data om pasientens overlevelse etter behandling og gjennomføre visuelle sanntidsestimater for individuelle pasienters utvikling
  • Forsknings- og utviklingseksperter i vitenskapsvirksomheter kan raskt analysere medisinske data fra flere kilder for å trekke ut medisinsk lærdom og utvikle legemidler, verktøy og tjenester som utvikler den personlige pleien
  • Resultatene presenteres på en visuell og forståelig måte som gjør det mulig å identifisere trender og relasjoner mellom populasjoner og gjøre bedre pasientanalyse for å finne potensielle kandidater til kliniske forskningsprosjekter

– Med SAP Foundation For Health snur vi den tradisjonelle helse-IT-modellen med individuelle og spesifikke løsninger for spesifikke applikasjoner på hodet. Vi tar i stedet utgangspunkt i at data bør være tilgjengelig for eksisterende applikasjoner der behovet er, sier Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i SAP.

–På denne måten kan helseorganisasjoner ta et stort sprang i retnings av pasient- og kvalitetsorientert arbeid. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, det går hånd i hånd med økt effektivitet og innsikt som gir fordeler i omsorg for det enkelte menneske. Vi ser store muligheter i Norden, hvor det er en vilje til å tenke nytt rundt IT for å møte de mange utfordringene helsevesenet i dag har, sier han.

Klikk her for å lese hele den engelske pressemeldingen.