Arbeidstakere krever nye former for oppfølging

Oppfølging av ansatte knyttet til prestasjoner er en av de vanskeligste delene av personalhåndtering. Blant de største utfordringene er mangelen på samsvar mellom forretningsstrategi og gjennomføring. Dette undergraver både organisasjonens resultater og de ansattes motivasjon.

SAPs plattform for HR SuccessFactors svarer på denne utfordringen med den nye funksjonen Continuous Performance Management. I stedet for å rangere ansatte, enten mot hverandre eller mot gitte prestasjonsskalaer, legger programvaren opp til å måle måloppnåelse på tvers av organisasjonen.

Evaluering av prestasjoner er noe både ansatte og ledere synes er utfordrende, og formen blir ofte gammeldags. Det holder ikke lenger å krysse av i noen bokser en gang i året, man må vise ansatte at evalueringene måler og verdsetter deres innsats helt ned på detaljnivå, sier Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i SAP.

Det å knytte prestasjoner tettere mot mål og KPI-er er en del av en kulturendring man ser i mange virksomheter i dag. Løsningene og verktøyene må være tilpasset disse endringene, sier Lomsdalen.

Den nye programvaren skal bidra til at:

  • Ansatte kan ta større eierskap til egne presentasjoner ved å dokumentere fremgang, oppnåelse og sjekke at de jobber i samsvar med virksomhetens mål
  • Ansatte får løpende de tilbakemeldinger og coachingen som kreves for å forbedre seg
  • Ledere får bedre oversikt over hva teamene jobber med, og kan målrettet tilpasse veiledningen
  • HR kan følge med på hvor ofte en-til-en-samtaler finner sted mellom ansatte og ledere i organisasjonen

Lomsdalen legger til at nye typer HR-løsninger best implementeres gjennom tre steg.

Man bør begynne med å definere felles mål og bruke teknologien til å fremme samarbeid om disse. Deretter bør du se på om du bør endre veiledning og mentoring i organisasjonen, og bruke programvaren til å legge bedre til rette for veiledning fra de mer erfarne i organisasjonen. Til sist bør man opprette interne læringsnettverk, noe som blir en utfyllende arena utover kursbasert opplæring.

Les hele pressemeldingen på engelsk her.