Samarbeid med akademia gir enklere digitaliseringsprosesser

Et nytt nettverk skal sørge for at virksomheter enklere kan samarbeide med akademia og andre partnere når de skal digitalisere virksomheten.

SAP Education Network for Digital Transformation skal støtte de som jobber med digitale endringsprosesser. Initiativet knyttes til SAP University Alliances, et nettverk bestående av over 2650 utdanningsinstitusjoner i 90 land.

Digitalisering endrer forretningsmodeller og gjør at prosesser blir raskere og mer effektive i alle deler av virksomheten. Dette utdanningsnettverket skal hjelpe både ledere og sluttbrukere til å få ny kunnskap og nye verktøy for å lykkes med endringsprosessene, sier Per Haakon Lomsdalen, norgessjef i SAP.

En viktig del av nettverket for digital endring er Digital Transformation Academy. Her kan ledere og it-avdelingen få et sted for å lære mer, samarbeide med andre som har lignende problemstillinger, og snakke med eksperter som kan støtte dem i å bygge riktig kompetanse for digital læring. Dette i form av arrangementer, digitale kurs og klasseromkurs. Blant kursene og verktøyene som tilbys er SAP Learning Hub, openSAP-plattformen og Thought Leaders-kurs fra openSAP, samt kurs fra universiteter og andre institusjoner i nettverket.

Et alumni-nettverk gjør det også enkelt å dele erfaringer, slik at man danner en best practice og kan legge til rette for endringsreisen virksomheten skal ut på.

Les mer i pressemeldingen på engelsk.