Den digitale CFO opererer i sanntid

I dag må CFO være en pådriver for lønnsomhet, vekst og innovasjon. På Innovation Forum 12. april får du vite hvorfor økonomene er en av de viktigste premissgiverne for fremtidig suksess i virksomheter.

Norske økonomiavdelinger er i endring og i gang med å innføre arbeidsformer og løsninger som digitaliserer vekk unødvendige manuelle prosesser. Prosesser som tidligere tok uker og måneder, leveres i dag på minutter og sekunder. Rollene internt endres, og viktigste oppgave er å fremskaffe den strategiske innsikten og sanntidsdataene bak virksomhetens mange gode beslutninger. Mange har lykkes med nødvendige endringer, flere av disse forteller hvordan på Innovation Forum 12. april.

Se agendaen for finanssporet på Innovation Forum her.

Økonomisjefens nye rolle handler mindre om rapportering og mer om å være en «business partner». Kompetansen skal dyrkes for å hente ut analyser som gir kunnskap når man diskuterer nye initiativer og satsninger. Skillet mellom transaksjoner og analyse – mellom ERP og Business Intelligence – vil viskes ut. Økonomisjefen og hans avdeling blir strategene som på sekunder kan gi sanntidsbilder av virksomheten som helhet, og på strategisk viktige områder.

Sporet for digitale økonomer på Innovation Forum inneholder fire spennende foredrag:

  • Vår europeiske CFO, Peter David, forklarer hvordan han har drevet digital transformasjon, hvilke grep som planlegges, og deler erfaringer med god overføringsverdi
  • Bjørg Aa. Backer er ansvarlig for Norsk Hydros prosjekt for innføring av sanntidsløsninger for treasury og cash management. Med ny teknologi har de effektivisert driften, holder kolleger bedre informert og har fått enklere systemer og arkitektur ved å ta i bruk tjenester fra nettskyen. Dette samtidig som de innfører et komplett nytt ERP-system fra SAP.
  • Aker Solutions og Frontica har basert kjernesystemene i økonomiavdelingen på HANA Simple Finance. De forklarer de hvilke argumenter som lå til grunn for beslutningen, lærdommer underveis i prosjektet og fremtidige planer
  • Seansen avsluttes med en gjennomgang av fremtidens styrerom – «Digital Boardroom». Vi viser hvilke løsninger og tjenester ledere vil kreve i årene som kommer for å ta beslutningsdyktigheten til nye nivå

Er du overbevist? Meld deg på her.

Av Jens Conradi, Head of Finance Solutions i SAP Norge.