Martin Schirmer er ny SAP-leder for Norden og Baltikum

Martin Schirmer vender tilbake til SAP etter å ha vært europasjef i Workday. Han går inn i rollen som sjef for Norden og Baltikum fra 1. mars og vil være basert i København.

Schirmer begynte i SAP i 1995, og har over 20 års internasjonal erfaring fra selskapet. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger i SAP i Afrika og Europa, blant annet salgsdirektør for UK og Irland i 2014.

SAP er en spydspiss for digitalisering for alle bransjer og de ulike funksjonene i virksomhetene, sier Martin Schirmer.

Nordiske og baltiske selskaper er kjent for stor appetitt på digitalisering og tidlig implementering av ny teknologi. Derfor er dette et svært spennende marked med store vekstmuligheter for SAP, der vi sammen med partnere skal vi ta nye markedsandeler, sier Schirmer.

Schirmer skal rapportere til Darren Roos, General Manager, SAP EMEA North.

At Martin ønsker å vende så raskt tilbake til oss sier noe om styrken i SAPs produktportefølje og posisjonen vi har i markedet. Norden og Baltikum er strategiske vekstområder for SAP, og Martins kunnskap, erfaring og engasjement er nettopp det vi trenger for å nå enda bedre ut med våre skyløsninger og digitaliseringsstrategi, sier Roos.