Snart kan du kommunisere med legen på mobil-app

Enklere kommunikasjon mellom pasienter og lege eller helsepersonell er en av fordelene man kan få ved e-helse-løsninger. SAP muliggjør nå apper som knytter leger og pasienter med kroniske lidelser bedre sammen, slik at de kan få tilpasset behandling raskere.

Muliggjøreren er en ny plattform for helseapper, SAP Health Engagement. Denne gjør det mulig for helsetilbydere og legemiddelforetak å bygge skreddersydde applikasjoner som hjelper pasienter med kroniske sykdommer å ha kontroll over egen helse ved å sette mål og få pasienttilpassede vurderinger og råd.

Slik fungerer det

SAP Health Engagement er en fleksibel verktøykasse som brukes for å skape applikasjoner som er tilpasset en spesifikk kronisk sykdom. Programmet kan også brukes for å engasjere pasienter i kliniske studier eller gi personlige instruksjoner om egenomsorg. Bærbare sensorer fra wearables som pasienten har på kroppen samler pasientdata i en mobilapp som trygt synkroniseres i sanntid. Overføringen kan for eksempel skje med Bluetooth-teknologi til appen. Kundene bruker en unik QR-kode som skannes med mobilappen for å sørge for at helsedata automatisk leses mellom mobilen og den sentrale databasen.

SAP Health Engagement bygger på SAP HANAs skyplattform. Det gjør det mulig å utføre raske, minnebaserte dataanalyser i forskningsøyemed, noe som gjør det enklere å sette raske hypoteser. Løsningen gir også pasienter full kontroll over personlige data og hvordan de skal deles.

Pasienten i sentrum

– E-helse vil bli en del av alle pasienters samhandling med helsevesenet i fremtiden. Nå må aktørene være med å skape endringen, til gode både for pasient og lege. Man trenger ikke lage verktøyene på nytt for hver gang. SAP Health Engagement gjør det enklere og raskere å lage tilpassede e-helse-apper for ulike kroniske sykdommer, sier Stefano Holguin, sjef for SAP Norge.

Tidligere har SAP samarbeidet med Roche Diabetes Care i Tyskland og laget SAP Health Link, en løsning som kan bidra til å forebygge diabetes. Helsepersonell kan med digitale tjenester holde kontakt med pasienter som har risiko for å utvikle type 2-diabetes (T2D), og hjelpe dem med nødvendige livsstilsendringer. Lærdommene fra dette prosjektet har vært viktige i utviklingen av SAP Health Engagement.

Les mer i pressemeldingen på engelsk og se video her.