Lærer unge flyktninger programmering

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) arrangerer UNHCR Refugee Code Week sammen med SAP. 10000 unge flyktninger i Egypt, Jordan og Tyrkia skal få opplæring i koding, med mål om å gi drahjelp til Midtøstens digitale økonomi.

Verden ser den største flyktningkrisen siden 40-tallet, og nærmere fem millioner flyktninger befinner seg i Egypt, Jordan og Tyrkia. UNHCR har oppfordret næringslivet til å engasjere seg, noe samarbeidet om programmeringskursene er et svar på. Mellom 15. og 23. oktober skal det holdes hundrevis av gratis programmerings-workshops og nettkurs. Deltakerne er barn og ungdom mellom 8 og 24 år.

De yngste deltakere skal få opplæring på den forenklede kode-plattformen Scratch. Eldre deltakere får lære hvordan man bygger websider med HTML, CSS, Javascript, PHP og SQL. I tillegg får de introduksjon til SAP Business One-programvare. For enkelte finse det også muligheter til en 15-ukers kode-bootcamp som gir nok kunnskap til å kunne få jobb som dataingeniør. SAP lærer opp kursholdere nå og lanserer snart en openSAP-plattform for nettkurs.

Refugee Code Week er en av hoveddelene i SAP Refugee Aid Program, i samarbeid med UNHCR. Programmet bygger på de gode resultatene med Africa Code Week i 2015, hvor 89000 ungdommer og lærere i 17 land fikk opplæring i løpet av ti dager.

Refugee Code Week er et eksempel på hvordan virksomheter kan bidra. IKT-kunnskapene kan gi karrieremuligheter for unge flyktninger. Det blir en ressurs både for flyktningene selv og samfunnene de nå lever i, sier Houssam Chahin, som har ansvar for samarbeid med privat sektor i UNHCR i Midtøsten og Nord-Afrika.

Refugee Code Week setter IT-utdannelse i sentrum av utdanningsprogrammer for flyktninger. Opplæring som gir relevant jobb-kunnskap kan åpne mange dører for ungdommene i fremtiden, ut over det å være selvforsørgende, sier han.