Lanserer samarbeidsplattform for e-helse

SAP Connected Health Platform sørger for at et bredt nettverk av partnere, utviklere, forskere og helseorganisasjoner kan samarbeide enklere, og sørge for raskere utvikling og leveranse av løsninger bidrar til mer helhetlige helsetjenester.

Digitalisering sørger for at det genereres stadig større mengder data knyttet til helse og pasienter. Kliniske- og genomdata, forskningsdata og helsedata fra tingenes internett er ventet å femdobles innen 2020. Det gir nye muligheter for smart bruk av dataene for å kunne levere mer tilpasset behandling og verdibasert omsorg.

Denne plattformen sørger for at det dannes et globalt nettverk hvor ulike aktører kan samarbeide for å øke innovasjonstakten i helsetjenester og sikre at resultater av pasientbehandling blir bedre, sier Steve Singh, som sitter i SAPs Executive Board.

Med plattformen sørger vi for at leverandører av helsetjenester kan samarbeide om innovative helseløsninger. Pasientene skal settes i sentrum og få bedre kontroll over egne helsedata. Vi gleder oss til samarbeidet med våre partnere for å sette denne visjonen ut i livet.

SAP Connected Health Platform kjører på SAP HANA og inkluderer et voksende nettverk av partnere som jobber med ulike deler av helseomsorgen.

SAP har etter hvert et bredt tilbud knyttet til helse, blant andre SAP Connected Health platform, SAP Health Engagement og SAP Medical Research Insights Solution, samt partnerløsninger.