SAP HANA kommer i SMB-utgave

SAP HANA Edge Edition er en helt ny versjon av datahåndterings-plattformen SAP HANA, myntet på små og mellomstore bedrifter (SMB-er).

Løsningen hjelper SMB-er med enkel og kostnadseffektiv digitalisering. Den leveres sammen med SAPs løsning for prediktiv analyse, som gir tilgang til sanntidsanalyser slik at det blir mulig også for mindre virksomheter å planlegge og simulere fremtidige trender og resultater. Lanseringen kom under SAPPHIRE NOW, som arrangeres i Orlando, Florida, denne uken.

SAP HANA Edge Edition kan kjøpes gjennom SAPs forhandlere for små og mellomstore virksomheter. De får mulighet til å hjelpe SMB-er som, likesom store virksomheter, har stort behov for data- og analyseplattformer når de skal digitalisere virksomheten.

Samtidig har SAP HANA blitt videreutviklet med en rekke nye funksjoner som gjør at kundene blant annet kan:

  • Håndtere og analysere grafiske data, og visualisere komplekse sammenhenger mellom kontakter, steder og ting. Det blir mulig å oppdage nye muligheter i markedet med bedre market intelligence.
  • Forutse og gjengi arbeidsbelastning, slik at IT-funksjonen kan følge systembelastningen i sanntid og gjengi den i et annet system. Slik kan man vurdere hvilken innvirkning nye funksjoner og oppgraderinger vil ha før et nytt system går i produksjon.

Utvidet service

Hybridløsninger, der man kombinerer skyløsninger og egenforvaltet infrastruktur, blir stadig vanligere i store virksomheter. Da trengs også nye tjenester for å møte nye krav. Derfor lanserer SAP en spesialprogram som gir eksisterende kunder direkte tilgang til hybridversjoner av datahåndteringstjenester i skyen.

Les mer i pressemeldingen på engelsk.