Ny studie om digitalt lederskap: På tide å lytte og lede – eller å tre til side

En fersk rapport, utført av Oxford Economics med støtte fra SAP, slår fast at digitalt lederskap lønner seg. Studien Leaders 2020 er basert på intervjuer med over 4 000 ledere og ansatte i 21 land, og tar for seg karakteristikker ved organisasjoner som har lykkes i den nye digitale økonomien. Rapporten slår fast at de aller fleste organisasjoner med fordel kan implementere digitalt lederskap.

Hovedfunn fra studien:

  • Bare én av fem bedriftsledere er i dag en såkalt Digital Leader
  • En ny generasjon ledere, med et digitalt tenkesett, er på vei og disse viser allerede til sterkere resultater
  • Digitalt lederskap lønner seg
    • Sterkere økonomiske resultater
    • Mer fornøyde og engasjerte medarbeidere
    • En mer inkluderende og åpen kultur
  • Digitale ledere forenkler beslutningsprosessene, prioriterer mangfold og inkludering og lytter til yngre ledere

Det er åpenbart at en ny type lederskap er nødvendig for å lykkes i den digitale økonomien. Unge ansatte forventer mer inkluderende og sosiale ledere, mer mangfold på ledernivå og mindre hierarki. Studien sier også at digitale ledere er bedre på å løfte frem mangfold og inkludering, noe som kan forklares med at deres organisasjoner ofte har mer mangfold blant de ansatte, også på mellomledernivå, og har en høyere andel kvinnelige ansatte enn andre selskaper, sier Stefano Holguin, norgessjef i SAP.

Funnene i studien bør fungere som en oppvekker for bedriftsledere. Dine ansatte, yngre ledere og finansielle resultater sender alle en klar beskjed om viktigheten av å fornye og oppgradere lederkompetansen for den digitale tidsalderen. Det er på tide å lytte og lede – eller å tre til side, sier Edward Cone, ansvarlig for studien Leaders 2020 ved Oxford Economics.

Les mer om studien her: https://www.successfactors.com/en_us/about-successfactors/press-releases/2016/study-shows-it-pays-to-be-a-digital-leader.html