Det er åpenbart at en ny type lederskap er nødvendig for å lykkes i den digitale økonomien. Unge ansatte forventer mer inkluderende og sosiale ledere, mer mangfold på ledernivå og mindre hierarki.