SAP intensiverer satsningen på tingenes internett – og norske Fedem er en av grunnstenene

SAP lanserer i dag sin femårige investeringsplan for tingenes internett. Sentralt står norske Fedem Technology og en rekke forsknings- og utviklingssentre verden rundt.

SAP, et av verdens største programvareselskap, planlegger å investere to milliarder euro i tingenes internett de neste fem årene. Innovasjonstakten skal økes og selskapet skal bidra til vekst på området for både partnere og gründere. SAP estimerer at verdien av investeringen vil nå 250 milliarder euro innen 2020.

Vi ønsker med dette å hjelpe offentlige og private virksomheter med å dra nytte av sensorer, smarte enheter og stordata. Med milliarder av tilknyttede enheter ligger nå alt til rette for at virksomheter kan få stor verdi fra tingenes internett, sier Stefano Holguin, norgessjef i SAP.

Fra informasjon til innsikt, handling og sanntidsanalyse

Offentlige og private virksomheter har tilgang til stadig mer informasjon, og det gjerne i sanntid, men har fortsatt problemer med å binde det hele sammen på tvers av avdelinger og enheter. SAP har satt seg som mål å gjøre stordata nyttig, gjennom blant annet maskinlæring og integrasjon mot kritiske forretningsapplikasjoner, som SAP S/4HANA.

Løsningene skal koble mennesker, partnere, ting og fysiske miljøer sammen, for på denne måten å muliggjøre sanntidsanalyser, sånn at man enklere kan se hvor utfordringene og mulighetene ligger. Smart bruk av tingenes internett kan gi mer effektiv drift og kan legge grunnlaget for nye forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Innovasjon Norge har påpekt at tingenes internett kan være den horisontale drivkraften vi trenger i jakten på nye satsningsområder etter oljen. Smart bruk av eksisterende teknologi og infrastruktur er definitivt veien å gå når vi nå leter etter vårt neste levebrød. Fedem er et godt eksempel på hvordan vi må jobbe i fremtiden, sier Houlgin.

Innovasjon med norske Fedem

SAP kjøpte nylig det trondheimsbaserte selskapet Fedem Technology, og har annonsert at Fedem vil danne en av grunnpilarene i selskapets nye strategi for tingenes internett. Det norske selskapet har spesialisert seg på fysikkdrevne simuleringsplattformer, og Fedem bruker Newtons fysiske lover til å bygge bro mellom IT-verdenen og fysisk teknologi gjennom virtuelle modeller. Når Fedems simuleringsprogramvare knyttes sammen med SAPs plattformer og tjenester vil det skapes applikasjoner som gir innsikt, muligheter og forretningsverdi på en måte man aldri før har sett.

Med oppkjøpet av Fedem ønsker vi å integrere ingeniørvitenskap, fysikk og matematikk med digital ekspertise. Vi er med dette det første programvareselskapet som bruker Newtons fysiske lover i sammenheng med tingenes internett. Målet er å utvikle en skybasert løsning som overvåker fysiske installasjoner i sanntid, og dermed erstatte behovet for fysisk overvåkning med digital inspeksjon, sier norgessjefen.

Som et ledd i sin ambisiøse investeringsplan for tingenes internett oppretter SAP forsknings- og utviklingssentre i en rekke byer verden over. Sentrene i Berlin, Johannesburg, München, Palo Alto, São Leopoldo og Shanghai skal alle være fyrtårn innen forskning, utvikling, kvalitetssikring og hjelp til gründere med tingenes internett som fellesnevner.

Les mer om satsningen her.