Smartere rekruttering med kunstig intelligens

Programvareleverandøren SAP tar i bruk maskinlæring for å sikre mer effektive og objektive rekrutteringsprosesser. Målet er å hjelpe bedrifter til å få mer mangfold og bedre integrering i hele virksomheten.

Med nyeSAP SuccessFactors HCM Suit ønsker SAP å eliminere alle subjektive faktorer som påvirker beslutninger i en rekrutterings- eller opprykksprosess. Ved hjelp av kunstig intelligens får personalledere og andre hjelp til å finne de mest kvalifiserte menneskene, uavhengig av kjønn, bakgrunn og personlige relasjoner.

Teknologien gjør at vi kan unngå feilslutninger i en rekrutteringsprosess. Når subjektive, og ofte ubevisste, faktorer elimineres, kan de ansatte stole på at alle behandles og vurderes ut i fra de samme kriteriene. Dette skaper trygghet, engasjement og involvering, sier Maj Britt Andersen, nordisk HR-direktør i SAP.

Mangfold gir sterkere økonomiske resultater

Mangfold og integrering blir stadig viktigere for virksomheter. Forskning viser at dette både gir økt avkastning og mer engasjerte ansatte. I en fersk studie som Oxford Economics har gjennomført med støtte fra SAP, kalt
Leaders 2020, kommer det for eksempel frem at ledere som har omfavnet den digitale transformasjonen har mer mangfold og involvering blant sine ansatte, og at dette påvirker både bedriftskulturen og de økonomiske resultatene i positiv retning.

Dårlige personalprosesser og -beslutninger kan gjøre at de ansatte slutter å engasjere seg og at det blir vanskeligere å beholde kvalifisert arbeidskraft. Ved hjelp av smart teknologi kan vi fjerne subjektiv påvirkning i disse beslutningene, og sørge for at de best kvalifiserte medarbeiderne ansettes og løftes frem, sier Andersen.

Les mer om SAP SuccessFactors HCM Suit her