. Når subjektive, og ofte ubevisste, faktorer elimineres, kan de ansatte stole på at alle behandles og vurderes ut i fra de samme kriteriene, sier Maj Britt Andersen, nordisk HR-direktør i SAP