Årets BI-Pris til Arcus med løsning basert på moderne teknologi fra SAP

Torsdag 27. oktober 2016 ble BI-prisen 2016 arrangert i regi av Dataforeningens faggruppe Business Intelligence og Information Management. Årets pris gikk til Arcus for deres BI-løsning basert på SAP HANA, SAPs flaggskip innen in-memory teknologi, og BusinessObjects Enterprise.

Den norske dataforenings faggruppe for BI & Information Management deler årlig ut BI-prisen til selskaper som kan vise til beste praksis i utvikling, implementering og forvaltning av business intelligence og datavarehus-løsninger. Nivået på årets kandidater var høyt og de tre finalistene var Arcus, Nets og Orkla, som alle bruker analyseverktøy fra SAP.

Vinner av BI-prisen for beste praksis 2016 ble Arcus. Juryen lot seg imponere av utstrakt og avansert bruk av virtualisering i et in-memory oppsett og en løsning som sørger for stor endringsfleksibilitet, raskere time-to-market og forholdsvis lave vedlikeholdskostnader. Erlend Nygård, Business intelligence Manager hos Arcus Gruppen, mottok prisen og sier at implementering av konsernfelles BI-løsning på en SAP HANA Platform har vært en suksess.

Valget av in-memory teknologi har gitt oss mulighet til å følge opp virksomheten tettere og få enklere oversikt over våre forretningsområder. I utviklingen og forvaltningen av vår BI-løsning muliggjør HANA en svært smidig tilnærming, noe som gjør at vi kan respondere raskt på endringer i forretningens behov. Vår BI-implementering understøtter enhetenes hovedmål om effektiv drift, kontroll på dekningsbidrag og lønnsomhet, støtte til månedsrapportering, oppfølging av daglig salg og markedsandeler for Norden, sier Nygård.

SAP Norge-sjef, Stefano Holguin, er stolt av at alle finalistene hadde SAPs løsninger.

Arcus var en verdig vinner av årets BI-pris og viser med dette prosjektet hvilken forretningsnytte SAP Analytics har. Vi anser også dette som en annerkjennelse av våre løsninger og mener dette er et glimrende eksempel på hvor viktig det er at slike IT-prosjekter er forretningsdrevet og har en sterk ledelsesforankring. Dataanalyse må ha en sentral plass i den daglige forretningsdriften, sier Holguin.