Den digitale økonomisjefen er direktørens beste venn

Når økonomiavdelingens oppgaver standardiseres og automatiseres får økonomisjefen en ny rolle. Fokus flyttes fra kostnadskontroll til innsikt, analyser og inntekter.

Det er ikke lenge til landets økonomiavdelinger er fullt digitaliserte. Endringene merker enhver økonomisjef på kroppen, meg selv inkludert. Transaksjonstunge og standardiserte oppgaver sentraliseres og automatiseres. Når rutineoppgaver forsvinner endres rollen til økonomene.

Tidligere brukte vi mye tid på å hente frem rapporter til møter. Tallene var ofte utdaterte allerede i det de ble presentert. I dag har digitaliseringen av økonomiavdelingen endret på dette. Alt jeg trenger i et møte er en PC – og jeg har tilgang til alle data jeg trenger, i sanntid.

I tillegg er forventningene til hva jeg presenterer i møter endret. Der jeg tidligere gikk gjennom rader på rader med gårsdagens tall, kan jeg nå enkelt presentere grafer og visualiseringer som gjør tallene forståelige, også for de som ikke har økonomisk bakgrunn. Dermed kan jeg konsentrere meg om å fortelle hva som ligger bak tallene.

Støtte til å ta gode beslutninger

Vi kan med andre ord få oversikt og innsikt i rekordfart. Det som tidligere var en krevende prosesseringsjobb, som datasenteret trengte hele natten på å fullføre, gjøres nå på sekunder – i det du trenger informasjonen. Dette betyr at økonomiavdelingens viktigste rolle fremover vil være å gi ledelsen innsikt og kunnskap til å ta de gode beslutningene. Den digitale økonomisjefen er direktørens beste venn.

De store virksomhetene er nå i ferd med å samle økonomiprosessene i servicesentre. Her standardiseres oppgavene, gjerne på tvers av landegrenser. Teknologien muliggjør endringene og utviklingen er drevet av kravet om lavest mulig pris per transaksjon og økt kvalitet på tvers av globale systemer. I SAP, hvor jeg jobber, lukkes nå regnskapene på tre-fire dager lokalt, og morselskapet i Tyskland gir oss foreløpige, konsoliderte regnskapstall i løpet av åtte arbeidsdager. Alle transaksjoner og regnskapsmessige oppgaver løses i globale funksjoner.

Morgendagens økonomistyring

Lokalt i SAP Norge fokuserer vi derfor mer på forretningsorienterte oppgaver, og får mer tid til å støtte ledelsen. Sentraliserte funksjoner kan gi oss utfordringer, særlig når nye ansatte får ansvar for våre prosesser, men dette er håndterbart. I sum har vi fått en modell som fungerer svært godt. Den er skalerbar og kostnadene ved å drive økonomifunksjonen er lavere enn omsetningsveksten. Og best av alt, vi får tid til å drive verdiskapning lokalt.

Økonomiavdelingens nye rolle handler derfor mer om inntekter enn om transaksjoner og kostnader. I morgendagens økonomistyring sørger IT-verktøyene for kontrollen, oppfølgingen og datafangsten vi trenger, mens de ansattes kompetanse kan brukes til analyser som gir nøyaktig kunnskap om fortid, nåtid og fremtid.

Økonomisjefens nye stillingsbeskrivelse

Dette er spesielt nyttig når viktige beslutninger skal tas. Når økonomistyringen digitaliseres får alle tilgang til data i sanntid. Dermed unngår man ulike funksjoner sitter med egne rapporter og egne sannheter, og man kan basere beslutningene på fakta i stedet for antagelser. Når økonomiavdelingen i tillegg har hatt tid til å levere grundige analyser og underlag, er oppsiden stor.

Fremtidens digitale økonomisjef har med andre ord fått en ny stillingsbeskrivelse. Forretningsutvikling seiler opp som hovedfokus, mens operasjonelle oppgaver mindre viktige. Når skillet mellom transaksjoner og analyse – mellom ERP og Business Intelligence – viskes ut, får økonomiavdelingen tilgang til det store bildet. De økonomisjefene som griper denne muligheten, og som evner å omforme innsikten til gode analyser og et sanntidsbilde av virksomheten vil etablere seg som en viktig premissgiver for virksomhetens suksess.

Kronikken stod på trykk i Kapital januar 2017.

Av Astrid Thommesen Sæbø, økonomisjef i SAP Norge.