Transaksjonstunge og standardiserte oppgaver sentraliseres og automatiseres. Når rutineoppgaver forsvinner endres rollen til økonomene.