Din neste IT-sjef må hentes fra forretningssiden

Den digitale transformasjonen er en voldsom og altomfattende endring som vi ikke ser konsekvensen av. Mange ledere er usikre på hvordan endringen skal håndteres og er avhengige av gode støttespillere og initiativtakere i alle funksjoner.

Tiden for den tradisjonelle IT-sjefen er derfor på hell. Fremvekst av skybaserte leveransemodeller og større grad av standardisering gjør at IT-sjefen må fylle en ny funksjon, nemlig det å finne løsninger og innovasjon på tvers av teknologier, behov og preferanser.

IT-sjefen må drive innovasjon

Virksomheter må komme ut av tenkeboksen og over i gjennomføringsmodus. Her er du som leder avhengig av en handlekraftig IT-sjef. Mange velger en hybridløsning, og kompletterer den tradisjonelle IT-sjefen med en Chief Digital Officer. Dette er kanskje tilstrekkelig for en periode, men om ikke lenge må virksomheter ta større grep og sikre at IT-sjefen evner å bidra til innovasjon.

I tiden fremover skal forretningsmodeller veltes om og snus på hodet. Nye produkter og tjenester skal utvikles og nye distribusjonsmetoder tvinger frem nye tilnærminger til markedet.

IT-avdelingen som motor i forretningsutviklingen

Teknologi er driveren i alt dette, og i sentrum står IT-sjefen. En IT-sjef, som trolig har bakgrunn som tekniker, og som har gått gradene. Spørsmålet er om dette er riktig kompetanse i morgendagens forretningsliv.

De tradisjonelle IT-teknikerne har fortsatt en viktig rolle, ettersom IT nå er kritisk for nærmest alle virksomheter, men det er samtidig viktig at avdelingen har et kommersielt perspektiv: Hvordan kan IT-avdelingen fungerer som motoren i virksomhetens forretningsutvikling?

Teknologi på nye og smarte måter

Tiden for femårsplaner er forbi, og alle virksomheter som ønsker å lykkes fremover må evne å snu seg raskt – og uten å nøle. Plutselig dukker det opp nye overraskende aktører og forretningsmodeller på dørstokken. Da bør ikke IT-avdelingen være opptatt med å implementere del sju i femårsprogrammet sitt.

IT-sjefen bør i tiden fremover være lederens nærmeste støttespiller, både i kriser og i innovasjon. Dessverre er ofte ikke IT-sjefen denne personen i dag.

Kanskje skal din nye IT-sjef komme fra forretningssiden, og ikke ha bakgrunn som tekniker? Teknologien bak må ikke lenger forstås, men man må evne å ta den i bruk på smarte måter. Hva trenger kundene? Hvilke behov har de ansatte? Hva må forbedres? Hvordan vil teknologi kunne påvirke forretningsmodellen?

De som greier å kombinere forretningsforståelse med kreativitet og teknisk kunnskap vil kunne skape unike muligheter som vi ikke hadde tidligere. Da gjelder det å ha riktig person på plass når muligheten oppstår.

Kjetil Kverne / Head of Nordic Presales, SAP.

Kronikken stod på trykk i Finansavisen den 16. januar, 2017.