Accenture Technology Vision 2017 er her – er din bedrift klar for å omfavne de neste årenes digitale trender?

I mer enn ti år har Accenture hvert år kommet med våre tolkninger av hva som er de kommende årenes teknologiske trender. Vi lever i en utrolig spennende tid, hvor vi ser endringer av en skala og med en hurtighet som vi kanskje ikke har opplevd siden den industrielle revolusjonen. Vi tror at endringene, og ikke minst påvirkningen fra den teknologiske innovasjonen, vil være positive. Hvorfor? Fordi makten ligger hos oss mennesker.

Årets Accenture Technology Vision har fått navnet «Technology for People: The Era of the Intelligent Enterprise». Bedrifter og deres ledere må i tiden fremover ta en aktiv del i å designe og skape teknologisk innovasjon som hjelper og forsterker menneskers evne til å yte sitt beste på jobb og for verden rundt oss. Det er menneskene, og ikke lenger teknologitrendene som vil definere utviklingen. Vi kan ikke lenger sitte og vente og tenke på hvordan teknologien en gang i fremtiden kommer til å revolusjonere hvordan vi opplever verden; det er nå det skjer og det er vi som står for endringene.

Vi ser dette allerede, for eksempel innen felt som kunstig intelligens hvor vi er passert vippepunktet for personlig interaksjon og dialog med maskiner. Vi ser det knyttet til «tingenes internett» og hvordan smarte hus og biler allerede har endret premissene for hvordan vi bor og reiser. Vi ser det nå som bedrifter har begynt å omfavne nye teknologier som Blockchain for å sikre tillit i for eksempel finansielle transaksjoner på nett.

Technology Vision 2017 peker på fem trender som kommer til å være gjeldende de neste fem årene. De bedriftene som best omfavner strategier som setter mennesket først i sin innovasjon vil komme ut som vinnerne, de mer passive aktørene som venter på at teknologien skal definere innovasjonen vil falle bak. Teknologiutvikling blir nå skapt av mennesker, for mennesker.

AI is the new UI

Kunstig intelligens og teknologier som virtuell virkelighet (Virtual Reality) er ikke nytt. Det vi derimot ser er at 2017 er året der dette virkelig kommer til å være med på å definere utviklingen. 85% av de spurte bedriftslederne i vår undersøkelse bekrefter at de kommer til å investere i AI-relaterte teknologier i løpet av de neste tre årene. Tim Cook (Adm. Dir i Apple) har fortalt om hvordan Apple satser på utvidet virkelighet (Augmented Reality) som en av de store områdene fremover (kilde). Facebook har allerede kjøpt Occulus Rift, en av de ledende VR-platformene (kilde) og i USA har Amazon Echo, Amazons smarte høyttaler tatt markedet med storm.

Amazon kuttet ned tiden en digital assistent bruker på å svare fra markedsgjennomsnittet på 3 sekunder og ned til 1,5 sekund før de lanserte Echo til markedet. Dette gjør at når man snakker til Echo så svarer den like raskt som om du snakket til et menneske. Men er smarte maskiner egentlig bra for oss som forbrukere? Ja, absolutt! Teknologien hjelper oss og gjør at vi kan fokusere på det som er viktig, den utvider våre muligheter i større og større grad hver dag. Samtidig er det interessant å se hvordan disse smarte teknologiene også er bra for bedrifter: Etter at forbrukere begynner å bruke en Amazon Echo øker frekvensen av kjøp hos Amazon med ca 6% og total kjøpsmengde øker med ca 10%!

Ecosystem Power Plays

I løpet av de siste årene har plattformselskaper som Uber og Airbnb kommet inn i eksisterende marked og endret de radikalt. I dag er det ikke lenger bare nødvendig med en strategi for plattformer, men også et bevisst forhold til hvilket økosystem de ønsker å benytte for å tilnærme seg den nye hverdagen. Et eksempel er General Motors, som har gått inn i Ubers rival Lyft, og lagd et tilbud for deres sjåfører som ikke har egen bil: Du kan nå som sjåfør i Lyft leie bil direkte fra GM og komme i gang nesten umiddelbart. Dette skaper økt forretning for både Lyft og GM og vi tror denne type strategiske samarbeid kommer til å bli mer og mer vanlige fremover. Vi ser hvordan bedrifter går lenger og lenger i slike samarbeid og nå mye mer enn tidligere tillater andre bedrifter inn i det som før har vært egen kjernevirksomhet. Samarbeidene bygges på gjensidig interesse for økt forretning for begge parter.

Hvordan kan bedrifter lykkes i den nye hverdagen? Forvent at du kommer til å delta i flere slike økosystemer med din bedrift i den kommende tiden. Planlegg med dette i bakhodet, så er din bedrift med på å definere fremtidens verdikjeder og markedssegmenter.

Workforce Marketplace

Med endringer og utviklinger innenfor teknologi kommer også endringer til arbeidsmarkedet. I dag stoler særlig det vestlige samfunnet på en over 100 år gammel oppfatning om hvordan arbeidsforholdet mellom arbeidstager og arbeidsgiver skal være. Den baserer seg på en industriell tankegang der byråkrati og lange arbeidskontrakter var støtte for å sikre rettigheter og helse-/pensjonsfordeler for den ansatte.

Vi mener tidene har forandret seg og at arbeidsmarkedet kommer til å endre seg med det. 73% av lederne spurt i undersøkelsen sier at bedriftsbyråkrati hindrer innovasjon og produktivitet. For å endre på dette må bedrifter jobbe med mer behovsbasert bruk av ressurser og en mer flytende arbeidskraft. 85% av lederne planlegger å benytte seg av frilansere det neste året.

Bedrifter og bedriftsledere som lykkes vil de neste årene konkludere med at bedriftene må ha en mer åpen struktur. Strukturen må legge til rette for at mennesker kan flytte seg mellom muligheter og prosjekter, basert på ferdigheter, kunnskap og behov. Teknologi for mennesker betyr at bedrifter legger til rette for fremtidens arbeidskraft. Har din bedrift planlagt hvordan dere skal legge til rette for å utnytte kreativiteten og potensialet der ute til det fulle?

Design for Humans

De siste årene har vi måttet lære oss hvordan vi skal bruke teknologien rundt oss. Vi er nå kommet til et skifte der kundeopplevelsen knyttet til teknologi føles menneskelig. Bedrifter vil forsøke å designe teknologi som etterlikner en menneskelig relasjon. Med enorme mengder data til disposisjon og teknologi som kan analysere denne kan man forstå menneskers adferd og hvordan vi tenker i større grad enn før. Denne forståelsen kan så brukes for å gi kjøperen et mer personlig forhold til bedriften og skape partnerskap i stedet for mer tradisjonelle transaksjonsforhold. Et eksempel på dette er Amazon som nå eksperimenterer med å sende ut varer til kunder før de faktisk vet de trenger de (kilde). Basert på kjøpsmønster, historikk og annen data om deg vil Amazon «legge ved» nye varer til de du faktisk kjøper og så gi deg rabatt på denne varen hvis du allikevel ikke bestiller den. Tanken er at barrieren for å kjøpe noe kan ligge i tiden det tar å få varen levert, så ved å minimere denne tiden øker sannsynligheten for at kunden vil gjennomføre kjøpet.

Her ligger det også risiko i tiden som kommer. For selv om bedrifter må ta et aktivt valg med tanke på hvordan man skal utnytte data og mer smidig implementasjon av ny teknologi for å skape dette båndet med kunden så må man samtidig forstå hvor grensene går før dette oppleves som et overtramp. Mulighetene er mange for å være en av de bedriftene som ikke bare forstår hvor kundene deres er, men også hvor de ønsker å være i fremtiden og skape teknologi som kan hjelpe de å komme dit. Samtidig må bedriftene forstå hvor de etiske grensene går og balansere innenfor disse for å ikke bryte ned tilliten i partnerskapet.

The Uncharted

Vi ser mer og mer hvordan nye digitale selskaper skaper sine egne nye digitale industrier. Før skapte man nye produkter i sine allerede etablerte markeder, men med selskap som Tesla, Uber og Airbnb ser vi visjonære ledere som søker etter noe større. Accenture Technology Vision peker på at de neste fem årene vil vinnerne blant disse selskapene være de som klarer å skape disse nye mulighetene samtidig som de klarer å ta på seg ansvaret for å definere og følge etiske standarder og normer som jobber for mennesker.

Selv om Tesla startet som et selskap som lager raske sportsbiler på strøm har de nå utvidet sin virksomhet til å også inkludere produkter som Powerwall og ikke minst sin egen versjon av solcellebaserte tak. De ekspanderer også sin bredde med Tesla Network som skal skape en delingsplattform der private eiere kan låne ut sine selvkjørende biler. Tesla stopper ikke ved å legge til rette for den tekniske utviklingen. Selskapet går aktivt til myndighetene og beslutningstagere for å ta del i utarbeidelsen av regelverk og retningslinjer for bruk av for eksempel selvkjørende biler. 65% av de spurte lederne i våre undersøkelser bekrefter at de mener myndighetene henger etter med regulering av deres industri. Hvordan skal du være med på å påvirke utviklingen knyttet til din bedrift?

Det er opp til oss alle å gjøre vårt for å skape en fremtid vi kan leve i og som fungerer best mulig for oss mennesker. Det er her vi legger hovedfokus for årets Technology Vision: Teknologisk utvikling for mennesker. Så nå gjenstår bare en utfordring til alle dere: Hvordan skal du legge opp løpet for din bedrift for å skape en teknologisk utvikling som forsterker og legger til rette for en best mulig verden for oss mennesker som lever i den?

Du finner mer informasjon om Accenture Technology Vision 2017 på http://www.accenture.com/technologyvision