HR må tørre å slippe taket

HR-funksjonen er, i likhet med resten av bedriften, preget av den digitale transformasjonen. Nye krav fra medarbeiderne gjør at HR-sjefen må tenke nytt for ikke å bli overflødig.

Mange tenker nok at den digitale transformasjonen i hovedsak endrer kunderelasjonene, og glemmer at også interne relasjoner er i endring. I tiden som kommer vil relasjonen mellom leder og medarbeider bli stadig viktigere, og HR-funksjonen må legge til rette for en rask, åpen og ærlig dialog, uten å eie relasjonene selv.

Vår egen HR-revolusjonFremtidens medarbeidere stiller nye krav til en bedrift. De forventer å være en integrert del av organisasjonen, i form av mer informasjon og tettere dialog, og mer kontroll over egen arbeidshverdag.

Dette gjør at HR-avdelingen må tørre å slippe taket og overføre medarbeiderrelasjonen til bedriftens ledere. Men for å kunne gjøre dette på en god måte må HR-avdelingen også sørge for at både ledere og medarbeidere har de verktøyene de trenger for å utvikle relasjonen på en god måte.

Kall det gjerne vår egen HR-revolusjon. Vi må rett og slett tørre å gi fra oss noe, for så å få helt nye arbeidsoppgaver tilbake. Ved å tenke nytt og å ta i bruk ny teknologi kan vi støtte våre ledere og gjøre dem i stand til å ha bedre og tettere dialog med sine ansatte.

HR må lære av markedsavdelingenVi må se på vår leveranse som en tjeneste. HR-tjenesten skal leveres mobilt og i sosiale medier, i tillegg til mer tradisjonelle kanaler. Vår tjeneste skal gi medarbeiderne tilgang på relevant informasjon og veiledning når de trenger det, uansett hvor de måtte befinne seg. Selvbetjening blir stadig viktigere for å kunne levere effektivt på riktig servicenivå.

Våre ledere må ha tilgang på gode verktøy for å kunne håndtere rekruttering, onboarding, opplæring og resultatmåling. Vi i HR må lære av markedsavdelingen. Bedriftens ledere og medarbeidere er våre kunder.

Vi må bruke Big Data og smart analyse for å tilby det den enkelte trenger. Det er ikke lenger sånn at ”one-size-fits-all”. Vi må legge til rette for skreddersøm og personliggjøring. Vi må se den enkelte leder og den enkelte ansatte. Er det noe vi vet så er det at fremtidens medarbeidere trenger å bli sett, hørt og respektert.

Bruk teknologi for å løse hverdagslige HR-oppgaver
Fremtidens ansatte er såkalte digitale innfødte. De forventer en direkte dialog, uansett plattform. De forventer å oppdateres i sanntid og de forventer at informasjonen de får er relevant for dem. Ikke minst må de oppleve at de er viktige for organisasjonen.

Fremtidens relasjon mellom leder og medarbeider er krevende. Men også givende. Den vil kreve hyppigere kontakt, og mer omtanke. Derfor må den effektiviseres, og bli mindre firkantet og byråkratipreget.

Vi som HR-eksperter må med andre ord tørre å trekke oss ut av den operasjonelle siden av medarbeiderrelasjonen. Vår rolle som HR-eksperter blir i større grad å vise våre ledere hvordan de kan bruke teknologi til å løse hverdagslige HR-oppgaver.

Dermed fristilles vår tid til å jobbe med andre og mer strategiske oppgaver – og dem er det nok av innen HR. Gjennom bemannings- og kompetanseanalyser får våre ledere en bedre og tettere HR-oppfølging. Vi kan fordype oss i enkeltavdelinger og kan tilby faktabaserte analyser som hjelper våre ledere til å ta kvalifiserte beslutninger. Ikke minst får vi tid til å bistå ledere i deres lederutvikling.

Til syvendee og sist er det jo vår jobb å gjøre andre gode.

Hilde Charlotte Ruud, HR-sjef SAP Norge.