Forståelsesfulle og «gærne» ledere

Ledere må fjerne rigide prosesser og våge å satse. De som skal skape må skjermes fra internpolitiet.

Kinesiske Alibaba skal de neste tre årene investere over 100 milliarder kroner i kunstig intelligens. I tillegg kjører de tunge forskningsprogram på tingenes internett, avansert dataintelligens og bedre samhandling mellom mennesker og maskiner for å realisere oppsiktsvekkende gjennombrudd innen kundeservice- og logistikk-løsninger. Teknologi skaper nye maktbalanser som redefinerer hvordan forretningsmodeller skal og bør skapes. Oppstartsvirksomheter entrer markedet på sine egne premisser, tradisjonelle aktører bør ha hastverk med å sette nytenking fremst i butikken. Det er bare et tidsspørsmål før aktører som Alibaba endrer Norden, Amazon har allerede flagget sin ankomst.

La oss ikke miste forspranget

I Norge insentiverer vi heldigvis allerede innovasjon og vi har bedre kort på hånden enn de fleste andre, men vi må akselerere. Det er viktig at ledere aktivt jager muligheter til å sparke i gang nyskaping internt eller sammen med partnere i eget økosystem. Nettskyen kommer med kostnadseffektive muligheter som gjør at avanserte verktøy er billigere og enklere å fremskaffe enn noensinne. Siden teknologi og verktøy ikke lenger er begrensningene, handler mye om fremsyn, samarbeid og vilje til nyskaping. Det må skapes flere ideer, og raskere teste hvorvidt konseptene kan skape bedre tjenester og produkter til kundene. I korte trekk må ledere bli mer modige, og til og med det vi tidligere ville kalt «gærne». Derfor bør det kreves færre leksikonlignende forretningsplaner i forkant, og mindre rigide målinger for avkastning på investeringene. Fordelene ved å vinne kundenes hjerte er så stor, at man rasjonelt kan ta seg råd til å ha mange mislykkede forsøk – så fremt man vet når det er klokt å trekke i håndbrekket.

Fire viktige grep

Siden digitale innovasjoner skalerer langt bedre enn tradisjonelle forretningsformer, må det skapes en kultur der ideer kan få næring uten at innovatørene har controlleren hengende over skulderen. FoU må løsrives fra styringssystem som internpolitikk og kontrollmekanismer med kortsiktig resultater. Disse er ikke relevante før ideene skal kommersialiseres og bringes inn i virksomhetens tilbud til markedet. Lederes ansvar er å skape en større kultur for nytenking på tvers av virksomheten, både for de som skal skape, og ikke minst for å få forståelse blant de som har viktige støtteroller i driften. Veien til dette har fire viktige bestanddeler:

  • Innfør nyskapende teknologi i alle deler av organisasjonen og skap en kultur der endring berømmes og fremheves. Digital må være kjernen i virksomheten, ikke bare et fancy buzzord
  • Ta bedre beslutninger basert på sanntidsinnsikt fra data, og gi hele virksomheten tilgang til denne kunnskapen
  • Legg til rette for en flatere organisasjon med mindre byråkrati og smartere arbeidsformer
  • Gi de ansatte nødvendig opplæring slik at du får en digital arbeidsstyrke

Graden av endring er enorm, og dette vil fortsette å akselerere. Derfor er nøkkelen til suksess at ledere bryr seg, og er genuint opptatt av å bygge kompetanse i virksomheten og bringe inn nytenkning. Nye generasjoner arbeidstagere forventer tettere oppfølging og jevnlige tilbakemeldinger, og kan flytte fjell dersom man evner å utnytte deres engasjement. Vi må tilpasse oss den nye verden hvor mye av informasjonen kommer fra maskiner, derfor er evnen til å lære å jobbe med dette virksomheten og den ansattes viktigste kapital.

Dette innlegget ble først trykket i Kapital nr 1/18

Av Stefano Holguin, norgessjef for SAP.