SAP i innovasjonssamarbeid med Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) er nå med i SAPs globale universitetsprogram, og SAP skal bistå SIRIUS-senteret med å utvikle nyskapende løsninger til Norges største og viktigste bransjer.

Universitet i Oslo og SAP har signert to samarbeidsavtaler. UiO er nå del av den globale alliansen SAP har med ledende utdanningsinstitusjoner over hele verden, samtidig som selskapet bidrar med midler og teknologi til SIRIUS-senteret for forskningsbasert innovasjon. Hensikten er stimulere til forskning og utvikling slik at man enklere kan skape nye muligheter for landets viktigste næringer. Avtalen innebærer også at forskere og studenter på UiO får tilgang til SAPs mange bransjespesifikke løsninger som brukes av over 378 000 virksomheter i over 180 land.

– Vi skal samarbeide tett for å løse kundenes utfordringer raskere. SAP skal tilføre SIRIUS teknologi og bransjekompetanse, og innovasjon. Gode og fremtidsrettet innovative ideer skal løftes inn i våre fremtidige bransjeløsninger, sier Stefano Holguin som er norgessjef i SAP.

SIRIUS-senteret jobber med skalerbare dataløsninger for særlig olje- og gassindustrien, og samarbeidet ble innledet fordi bransjen selv oppfordret til at SAP og forskningsmiljøet kom tettere sammen. Målet er å skape bedre prosesser og løsninger gjennom de enorme datamengdene som skapes hver eneste dag, og utvikle smartere løsninger for en fremtid preget av store data, tingenes internett og digitalisering.

– Vi jobber med langsiktige forskningsprogram for olje- og gassnæringen, særlig knyttet til forbedring av prosesser og rutiner i forhold til drift og vedlikehold. Det var Statoil som ønsket et tett samarbeid mellom oss og SAP, fordi tjenestene og programvaren støtter mange av operatørenes aller viktigste og mest kritiske prosesser, sier David Cameron som er daglig leder i SIRIUS.

Han peker på at det er svært viktig for senteret å samarbeide tett med næringen for å få tilgang til kunnskap, programvare og smarte løsninger. Dette særlig for å unngå å «finne opp hjulet på nytt», og komme raskere frem til svaret ved å utnytte seg av de beste kommersielle løsningene. I så måte har SAP bred erfaring med å bruke digitale gjenskapinger (tvillinger) for å studere og teste hvordan endringer og fornyinger fungerer i praksis.

– Digitale tvillinger er særlig relevant for energibransjen, i industrien og i helsevesenet. Et sykehus har de samme krevende logistikk- og planleggingsbehovene som en oljerigg, og det blir derfor spennende å se på hvordan industriapplikasjoner gir nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Samarbeid med næringslivet gjør det enklere å sette spenstige mål for forskningen, sier Cameron.

For SAP er innovasjon kjernen i selskapets forretning. Ved å på sikt etablere en egen lab på UiO er målet å hjelpe innovasjoner og nyskapninger raskere til markedet og hjelpe fremtidens fagfolk med å skape smartere løsninger.

– Universitetet i Oslo er et kraftsentrum for nyskapende forskning og utvikling. Det blir spennende å komme tettere på flere nyskapende miljø og bidra til at det skapes enklere og bedre løsninger for dagens utfordringer og mulighetene som kommer, sier Holguin.

– Det knytter seg stor interesse til samarbeidet på tvers av mange fakultet på universitetet, påpeker Cameron.

SAP University Alliance er et globalt program med over 3200 utdanningsinstitusjoner i over 111 land. Hensikten med programmet er langsiktige samarbeid der man sammen utvikler løsningene og ferdighetene som kreves hos neste generasjons ledere, designere, forskere, utviklere og innovasjonsbedrifter. Les mer om programmet her. 

Om bildet:

Fra signeringen av avtalene. Foran f.v.: norgessjef i SAP, Stefano Holguin med dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Morten Dæhlen. Bak f.v.: Joseph Rouhana (SAP), Ellen Munthe-Kaas (UiO), Einar Broch Johnsen (SIRIUS), Kristin Vinje (UiO), David Cameron (SIRIUS), Tim Greni og Astrid Thommesen Sæbø (SAP).