SAP lanserer ny prismodell for digital tilgang

Basert på omfattende samarbeid med brukergrupper, kunder, partnere og bransjeanalytikere presenterer SAP en ny modell for salg, revisjon og prissetting for digital tilgang til programvarelisenser, kjent som indirekte bruk (Indirect Access). Den nye tilnærmingen vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for kunder å bruke og betale for SAPs programvarelisenser. Det differensieres også mellom direkte/menneskelig- og indirekte/digital tilgang, mens reglene for lisensiering, bruk og regeloverholdelse tydeliggjøres.

Ny prismodell

Dette første gang en slik type modell lanseres i markedet for bedriftsprogramvare, og adresserer utfordringer enkelte kunder har når det kommer til prising av indirekte/digital tilgang.

  • Tradisjonelt har de fleste kunder stort sett hatt muligheten til å betale for SAP ERP basert på antallet brukere. Ettersom flere systemer har fått tilgang til SAPs programvaresystemer, har kunder etterspurt en alternativ pristilnærming.
  • SAPs nye modell omfatter Digital Core – SAP S/4HANA og SAP S/4HANA Cloud – i tillegg til SAP ERP-løsninger.
  • Eksisterende kunder kan velge å beholde den nåværende modellen eller flytte over til den nye dokumentbaserte prismodellen, avhengig av hva som passer deres SAP-løsninger og initiativer for digital transformasjon.
  • Konverteringstilbud er tilgjengelig for å hjelpe kunder som velger å flytte fra den nåværende til den nye modellen.

Tydelig skille mellom lisenssalg, revisjon og compliance

SAP introduserer også organisatoriske endringer som skiller lisenssalgs-avdelingen og -prosedyrer fra revisjons-avdelingen og -prosedyrer.

  • Kunder og SAP har til tider hatt utfordringer med å forene eldre kommersielle avtaler med krav og resultater fra moderne digitale aktiviteter. Kombinert med nye diskusjoner angående anskaffelse av ny programvare kan dette av og til føre til frustrasjon.
  • Fremover vil den organisatoriske endringen tillate at disse to diskusjonene skjer uavhengig av hverandre, noe som vil la kunder og SAP-kundebehandlere samarbeide friere.
  • SAP planlegger også å introdusere funksjoner som vil la kunder måle eget lisensforbruk med selvbetjeningsløsninger.

Tidslinje og tilleggsinformasjon

SAP begynte utrullingen av den nye lisensierings-, salgs-, og revisjonspolicyen i april 2018, og vil fortsette å tilby opplæringsressurser og -verktøy for kunder i de kommende månedene for å hjelpe dem å forstå den nye tilnærmingen og bestemme riktig modell for dem.

Kunder som ønsker mer informasjon kan klikke her.

Styremedlem Adaire Fox-Martin, Co-President of Global Customer Operations

«SAP er tuftet på kvaliteter som tillit, empati og transparens. Selv om bransjen og kundekrav endrer seg, står dette fast. Derfor ruller vi nå ut nye retningslinjer til våre salgsavdelinger, for å sørge for at kundene får størst mulig verdi fra våre løsninger. Det skjer etter en nøye gjennomgang av våre prosesser og retningslinjer rundt indirekte tilgang, og ut fra omfattende tilbakemeldinger. Vi ønsker å bygge livslange relasjoner til våre kunder, og vi skal fortsette å fornye oss for å sikre best mulige resultater for hver enkelt kunde.»

Styremedlem Christian Klein, Chief Operating Officer

«Vi lever i en tid med digital transformasjon. Vi har lyttet til kundenes tilbakemeldinger, og mener at det er nødvendig med en justering. Ved å tilby en ny pris- og lisensieringsmodell kan får kundene større transparens, forutsigbarhet og en konsekvent modell. Jeg håper disse tre elementene oppmuntrer kundene til å fortsette å investere i digitale forretningsmodeller.»

Brukergrupper:

Geoff Scott, CEO, Americas SAP User Group (ASUG)

«Jeg berømmer SAP for at de går inn i en åpen dialog med kundene sine om lisensiering. Vi har hatt enorm fremgang på mange viktige temaer som vi offentliggjør i dag, og kommer ytterligere informasjon i de kommende dagene. Jeg ser frem til tilbakemeldinger, og til fortsettelsen på denne viktige reisen med SAP.»

Andreas Oczko, styremedlem, Operations/Service & Support og Deputy Chairman of the Management Board for den tyske brukergruppen (DSAG)

«Endringene SAP offentliggjør i dag kommer etter intensive diskusjoner med DSAG. Med hjelp fra styret i SAP har vi utviklet en visjon for indirekte bruk i fremtiden og kommet frem til nøkkeldata for en ny lisensieringsmodell. Dette er et viktig steg mot å fjerne hindringer på veien mot digital transformasjon. Det kommer mer. SAP og DSAG fortsetter å jobbe sammen om en prismodell for Tingenes Internett.»

Gianmaria Perancin, Styreformann i SUGEN (SAP User Group Executive Network) og USF (fransktalende SAP-brukergruppe)

«Vi setter pris på at SAP bringer denne nye modellen til markedet, og slik gjør fremtidig SAP-bruk enklere og mer transparent. Vi må jobbe videre for å vise for kundene at denne modellen blir kostnadsnøytral for deres eksisterende bruksområder. Vi må forsikre kunder om at de ikke vil få nye lisenskostnader, dersom de mener de har vært riktig lisensiert.»

Analytikere:

R «Ray» Wang, CEO, Constellation Research

«Digital transformasjon gjør at alle organisasjoner må tenke gjennom hvordan de skaper forretningsverdi for sine kunder. Ettersom bedrifter endrer sine forretningsmodeller fra å selge produkter til å selge tjenester, tjenester til opplevelser, og opplevelser til resultater, utvikler de prismodellene sine. Tilbydere av programvare for bedrifter søker ikke bare å modernisere prisingen for å møte endringer i resultatbasert prising, men må også finne modeller som legger til rette for at kundene blir i løpet, mottar verdi for sine eksisterende investeringer, og konverterer nye forretningsmodeller på en god måte for sine kunder.»

[1] Direkte/menneskelig tilgang skjer når personer logger på for å bruke SAP Digital Core gjennom et grensesnitt levert med – eller som en del av – programvare fra SAP. Indirekte/digital tilgang skjer når enheter, bots, automatiske systemer og så videre får direkte adgang til Digital Core. Det skjer også når personer eller enheter og systemer indirekte bruker Digital Core via et ikke-SAP-mellomprogram, som et grensesnitt fra andre leverandører enn SAP, kundeløsning eller tredjepartsapplikasjoner.