SAP Concur ansetter Bjørn Nordby som leder i Norge

Bjørn Nordby er ny sjef for SAP Concur Norge. Som den nye norske lederen for SAP Concur vil Nordby bygge opp og sikre den sterkt voksende Concur-forretningen i Norge.

Bjørn har lang erfaring fra sentrale lederposisjoner i IBM som landansvarlig for forretningsområdene software, systemer, tekniske tjenester og IBMs cloud. Før han kom inn i IBM var han administrerende direktør i Lotus Norge og Arrow Electronics. Han startet sin karriere i Avnet og hadde flere sentrale lederposisjoner.

SAP Concur ble kjøpt opp av SAP i 2013 og har siden oppnådd stor vekst, både globalt og i de nordiske landene. En av årsakene til veksten er en prioritering fra mange finansdirektører om å både redusere mengden og øke innsynet i utlegg og reiseregninger. Etter lønnskostnader, er reise og utlegg ofte den nest største kostnaden i resultatregnskapet til bedrifter. SAP Concurs skyløsninger gir bedrifter i alle størrelser kontroll og oversikt over utlegg og reiseregninger, og samtidig sikrer at gjeldende lover og regelverk etterfølges.

SAP Concurs skybaserte løsning for reisebestilling og kostnadsstyring har et integrert nettverk av relevante selskaper som er forbundet med en reise. Den er kjent for sin brukervennlighet og forenkling av hele prosessen fra booking til tilbakebetaling – en tydelig fordel for dagens mobile medarbeidere.