Fremtidens kundeopplevelse bidrar til bærekraft

SAPs gjennomgående løsninger for kundeforhold knytter forbrukerne tettere opp mot produksjonskjeden, og vil bidra til en reduksjon av masseproduksjon. På Oslo Business Forum viser SAP hvordan fremtidens kundeopplevelse utvikles.

– Neste generasjons kundeforhold handler ikke om automatisering og effektivisering, men om engasjement og optimalisering. I en økt datadrevet økonomi blir tillit ekstra viktig for en god kunderelasjon. Kunden må ha tillit til at data blir korrekt håndtert, at behov blir dekket og at de får en god kundeopplevelse hver gang. Kvaliteten på kundeopplevelsen er definert av kvaliteten på den digitale kjernen, sier Stefano Holguin, daglig ledere i SAP Norge.

Gjennom ny teknologi for datahåndtering fra SAP kan man få mer innsikt i kundene, deres behov og forbrukeratferd, som vil gjør det lettere å forutse behov og sikre en god kundeopplevelse – med mindre ressursbruk.

Teknologi og bærekraft

Temaet for Oslo Business Forum er teknologi for en mer bærekraftig verden. Gjennom SAP sin teknologi øker påvirkningskraften til forbrukerne. Kunder ønsker i dag bærekraftig materialvalg, transparente produksjonsmetoder og etiske sosiale forhold, uten å gå på kompromiss med kvalitet eller valgmuligheter. Dette vil kreve en mer tilpasset vareproduksjon.

– Vi ser stadig at selskaper evaluerer kunders behov og undersøker etterspørsel, men likevel ser man en masseproduksjon av varer som svarer til en generalisert oppfatning av forbrukernes behov. Gjennom tilpasset produksjon basert på forbrukerinnsikt ønsker vi å minimere masseproduksjon og bidra til miljøgevinst. Vi tror at de som får til dette vil få et konkurransefortrinn, sier Stefano Holguin.

Besøk SAP og opplev teknologien for fremtidens kundeopplevelse på stand 2 under Oslo Business Forum 26. september. Her kan du ta del i «Galaxy», et integrert virtuell virkelighet eksperiment som SAP CX Labs har utviklet for å demonstrere mulighetene VR tilbyr. Et 3D miljø føles mer naturlig for den menneskelige hjerne enn et tradisjonelt brukergrensesnitt, og gjør det enklere å forstå og bearbeide store mengder data. VR forenkler en kompleks verden innen analyser av adferdsmønster med bruk av AI. Med «The Galaxy» kan du teste hvordan det er å manipulere data i sanntid og nærmest kunne føle dataen gjennom et VR grensesnitt.